Basispakket zorgverzekering uitgebreid met medicijn voor Hepatitis C

By 4 november 2014Nieuws

Hepatitis C.Het basispakket van de zorgverzekering wordt uitgebreid met een medicijn voor chronische Hepatitis C. Het gaat om het middel sofosbuvir dat verzekerden in een verder gevorderd stadium van de ziekte vanuit het basispakket van de zorgverzekering zullen krijgen vergoed. Dat nieuws betreffende de zorgverzekering met het basispakket als dekking is naar buiten gekomen nadat minister Schippers van het ministerie van Volksgezondheid met de fabrikant heeft onderhandeld. De onderhandeling had betrekking over de prijs van het nieuwe middel dat als een doorbraak voor patiënten en artsen kan worden beschouwd.

Genezing met nieuw medicijn vanuit basisverzekering
Dat het een doorbraak is dat het nieuwe medicijn voor chronische zieken met Hepatitis C is, mag duidelijk zijn. Minister Schippers liet weten het ontzettend goed nieuws te vinden dat het medicijn voor patiënten beschikbaar komt. De groep patiënten met Hepatitis C in een verder gevorderd stadium kunnen nu met het nieuwe middel worden geholpen.

Dat betekent positief nieuws, want voorheen waren er zeer beperkte tot geen mogelijkheden aanwezig om deze groep patiënten te helpen. Doordat de onderhandelingen met de fabrikant van het nieuwe medicijn sofosbuvir succesvol zijn verlopen, kan het medicijn voor een acceptabele prijs op de markt worden gebracht.

Hepatitis C met chronisch karakter
Hepatitis C met een chronisch karakter kan lange tijd bestaan en vaak pas na een groot aantal jaren tot ernstige klachten leiden. Zo kan er levercirrose ontstaan en ontstaat er bij een klein deel van de chronische patiënten leverkanker. De behandelingen die al bestonden, voordat het nieuws bekend werd gemaakt dat het nieuwe medicijn in het basispakket van de zorgverzekering wordt opgenomen, zijn bijzonder intensief en minder efficiënt dan het nieuwe medicijn. Het nieuwe middel levert voor de patiënt veel minder belasting op en kan zelfs tot genezing leiden. Het middel is overigens alleen bestemd voor de patiënten die nu al te maken hebben met chronische Hepatitis C en zich al in een vergevorderd ziektestadium bevinden.

Advies van Zorginstituut Nederland
Het Zorginstituut Nederland heeft advies gegeven aan minister Schippers van Volksgezondheid om met de fabrikant te onderhandelen over de prijs van het medicijn. De hoge kosten van het medicijn en de grote groep patiënten noopten tot het onderhandelen over de prijs. Het onderhandelingsproces heeft in elk geval tot tevredenheid van de minister geleid, want het middel wordt nu toegevoegd aan het basispakket van de zorgverzekering. De extra uitgaven vallen door de onderhandelingen bovendien miljoen lager uit.

Vergoeding vanaf 1 november
Het is de bedoeling om het medicijn zo snel mogelijk beschikbaar te stellen aan chronische patiënten met Hepatitis C in een verder gevorderd ziektestadium. De vergoeding van het medicijn vanuit het basispakket van de zorgverzekering gaat in per 1 november onder de noemer van een voorlopig vergoedingsbesluit tot het einde van 2015. Er wordt gestreefd dat er een bredere vergoeding komt, zodat een grotere groep patiënten er gebruik van kan maken. Er zal dan ook nog een nader overleg volgen met fabrikant Sovaldi om een verdere verlaging van de prijs te bewerkstelligen.