Gecontracteerde zorg tussen zorgverzekeraar en instelling

wat houdt gecontracteerde zorg nu precies in?’

Bij gecontracteerde zorg is er tussen de zorgverzekeraar en de zorgverlenende instelling een overeenkomst opgesteld aangaande de kosten. Verzekeraars vertegenwoordigen doorgaans een grote groep van verzekerden en kunnen vanuit die positie onderhandelen over de kosten van de zorg bij zorgverlenende instellingen.

Aangezien gecontracteerde zorg goedkoper is voor de verzekeraar, wordt er een hogere vergoeding geboden aan verzekerden indien zijn zorg afnemen bij een zorgverlenende instelling, waarmee een overeenkomst is gesloten. Indien er geen afspraken zijn gemaakt, kan het voorkomen dat de verzekeraar niet de volledige kosten aan de verzekerde zal vergoeden. Indien er door de verzekerde gekozen wordt om zorg af te nemen bij een gecontracteerde zorginstelling, dan kan de verzekeraar dat ook belonen door bijvoorbeeld een deel van het eigen risico kwijt te schelen. Bijkomend voordeel van gecontracteerde zorg is dat de verzekerde veelal zelf niets hoeft voor te schieten, omdat de rekening direct door de instelling bij de zorgverzekeraar wordt ingediend.

Zorg bij niet gecontracteerde instelling
Als een verzekerde zelf een keuze wil maken voor een zorgverlenende instelling en er geen sprake is van gecontracteerde zorg, dan kunnen de kosten hoger uitvallen. De verzekeraar zal in dat geval niet altijd alle zorgkosten vergoeden. Ook komt het dan vaker voor dat de verzekerde zelf eerst de behandeling of zorg moet betalen en via een declaratie bij de verzekeraar een deel van het geld weer terugkrijgt.

De zorgverzekeraar geeft altijd aan met welke zorginstelling er een overeenkomst is opgesteld. De verzekerde kan vooraf dus kijken bij welke zorgaanbieders er zorg verkregen kan worden, waarbij er sprake is van gecontracteerde zorg.