Patiënt met zorgverzekering moet bij klacht door verzekeraar worden bijgestaan

By 29 oktober 2014Nieuws

dokter zorgDe Ombudsman Zorgverzekeringen, Reina van Marwijk Kooy, pleit ervoor dat zorgverzekeraars patiënten met een zorgverzekering gaan bijstaand als de patiënt een klacht heeft over de zorgaanbieder. De zorgverzekeraars doen op dit moment niet veel meer dan een verzekerde met een zorgverzekering doorverwijzen naar de klachtencommissie van het ziekenhuis als de patiënt zich bij hen met een klacht over de zorgaanbieder meldt. Dat zou volgens de Ombudsman Zorgverzekeringen moeten veranderen, waarbij de verzekeraar de patiënt moet bijstaan en de zorgaanbieder direct moet aanspreken over de klacht. De zorgverzekeraars zijn inkopers van zorg en zijn volgens de Ombudsman Zorgverzekering ook verantwoordelijk voor de kwaliteit die wordt geboden door zorgverleners.

Verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars
Doordat de verzekeraars een inkooprol hebben en contracten afsluiten met zorgaanbieders, waar patiënten via de dekking van hun zorgverzekering zorg kunnen krijgen, is er sprake van verantwoordelijkheid. De Ombudsman Zorgverzekering pleit er in ieder geval voor dat in het geval van een klacht over een zorgverlener er gecontroleerd moet worden of de kwaliteit die is geleverd in overeenkomst is met de afspraken. De zorgverzekeraars voelen zich echter niet verantwoordelijk voor klachten van patiënten over de geleverde zorg. Het verwijzen naar de klachtencommissie van het ziekenhuis is doorgaans de standaardprocedure.

Klachten over kwaliteit van zorg
De Ombudsman Zorgverzekeringen krijgt steeds meer klachten over de kwaliteit van geleverde zorg binnen van patiënten. Er zijn een aantal verzekeraars aangesproken op de wijze waarop er werd omgegaan met de klachten van verzekerden, maar de verzekeraars hebben daar verder niet op gereageerd. Er wordt verwacht dat er in de toekomst meer klachten zullen komen van patiënten met een zorgverzekering doordat verzekeraars nog scherper gaan inkopen en in dat opzicht selectiever zullen worden.

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
Van Marwijk Kooy is Ombudsman bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. De functiebenaming Ombudsman bij SKGZ is niet te vergelijken met de taak van de Nationale Ombudsman. Bij SKGZ is er namelijk sprake van een bemiddelende taak en is er geen sprake van belangenbehartiging. Voordat er hier een klacht kan worden ingediend die betrekking heeft op de zorgverzekeraar dus niet op de zorgverlener, zal de patiënt eerst bij de zorgverzekeraar een klacht moeten hebben voorgelegd. Op de website van SKGZ staat uitgebreide informatie vermeld over de werkwijze en mogelijkheden die de Ombudsman Zorgverzekeringen of de Geschillencommissie Zorgverzekeringen te bieden hebben.

Overigens is er van Zorgverzekeraars Nederland al een reactie gekomen op het voorstel van de Ombudsman Zorgverzekeringen. Het is duidelijk dat Zorgverzekeraars Nederland zich niet geroepen voelt om patiënten met een zorgverzekering bij te gaan staan als er sprake is van een klacht over de kwaliteit van de geleverde zorg. De aanbieder van zorg is volgens Zorgverzekeraars Nederland namelijk de partij die de klacht moet behandelen en is ook de partij die bij machte is om de klacht op te lossen. Er wordt nog verder uitgezocht op welke wijze verzekeraars met klachten over de kwaliteit van geleverde zorg omgaan en wellicht dat daar nog wat uit voort komt.