Premie zorgverzekering 45 hoger bij DSW in 2016

By 6 november 2015Nieuws

Met ingang van volgend jaar betaalt de verzekerde bij DSW op jaarbasis in 2016 een bedrag van 45 euro meer premie aan de zorgverzekering met het basispakket. Dat komt ongerekend neer op een maandelijkse verhoging van de premie van 3,75 euro. Voor dit jaar heeft er geen stijging plaatsgevonden, maar de verzekeraar heeft in september al bekendgemaakt dat de zorgpremie voor komend jaar wel hoger zal uitvallen. Het is tot nu toe de eerste en enige verzekeraard die de verzekeringspremie voor de basisverzekering voor volgend jaar bekend heeft gemaakt.

premie-dsw

1.185 euro op jaarbasis
DSW is een van de voordelige zorgverzekeraars en consumenten zijn voor de zorgverzekering 2016 met het basispakket 1.1.85 euro op jaarbasis kwijt. Voor dit jaar staat het jaarbedrag nog op 1.140 euro en geldt er een maandpremie van 95 euro. Volgend jaar zal de verzekerde bij DSW een bedrag van 98,75 euro per maand moeten betalen. Er wordt door de verzekeraar maar één type basisverzekering aangeboden, zodat er niet uit verschillende polissen een keuze gemaakt hoeft te worden.

Dat heeft als voordeel dat er geen onderscheid wordt gemaakt voor het verkrijgen van een vergoeding bij de keuze voor een zorgverlener. DSW stelt zich daarbij op het standpunt dat het niet nodig is om andere soorten polissen aan te bieden, waarbij de keuzevrijheid van de verzekerde wordt beperkt. Het gaat daarbij om de zogenoemde budgetpolis die in elk geval dit jaar door talloze verzekeraars is aangeboden, maar waarbij de keuzevrijheid ten aanzien van de keuze voor zorgverleners drastisch werd ingeperkt. De kosten voor zorg in combinatie met een budgetpolis wordt namelijk alleen vergoed als de behandeling bij een specifieke zorgverlener wordt ondergaan.

Reden van de stijging van de zorgpremie
Voor dit jaar was er geen reden om de zorgpremie te laten stijgen, maar voor de zorgverzekering 2016 wordt daar door DSW anders over gedacht. De verzekeraar laat weten dat er meerdere redenen aan ten grondslag liggen om de premie van de basisverzekering te verhogen. Door de vergrijzing is er bijvoorbeeld sprake van een toename van de uitgaven op het gebied van zorg. Ook inflatie telt als reden net als dat er nieuwe behandelingen zijn ingevoerd en er dure nieuwe geneesmiddelen op de markt zijn toegelaten.

De overheveling van de wijkverpleging is ook een reden om de premie te laten stijgen. De wijkverpleging maakt deel uit van het pakket voor de basisverzekering, waarbij de kosten nu vergoed moeten worden door de zorgverzekeraars. Dat werd tot dit jaar nog altijd vergoed vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Overigens wordt niet alleen voor volgend jaar de premie verhoogd, want DSW heeft al laten weten dat er waarschijnlijk tot 2019 rekening gehouden moet worden met een stijging van de zorgpremie.

Tot nu toe hebben andere zorgverzekeraars de nieuwe premie voor 2016 nog niet bekendgemaakt. Het zal echter niet lang meer duren, want de verzekeraars krijgen daar volgens de regels maximaal tot en met 19 november de tijd voor. Vanaf die datum moeten alle premies van de zorgverzekeringen voor 2016 bekend zijn.