PvDA wil bij hoge winst voor verzekeraars lagere zorgpremies

By 8 oktober 2014Nieuws

zorgverzekering goedkoopLea Bouwmeester is Tweede Kamerlid van de PvDA en pleit voor een lagere premie van de zorgverzekering als de verzekeraars hoge winsten maken. Het Tweede Kamerlid hoopt dat verzekeraars zelf voor 19 november de premies van de zorgverzekeringen verlagen en zal dat bij wijze van spreken complimenteren met een grote bos bloemen. De eerste zorgverzekeraar heeft in september de premie zorgverzekering voor het jaar 2015 bekendgemaakt en die premie is ongewijzigd gebleven. Mochten de verzekeraars niet van plan zijn om de zorgpremies te verlagen, dan zal Bouwmeester actie ondernemen.

Initiatiefwet voor transparantie
Duidelijk is dat de zorgverzekeraars grote winsten hebben gemaakt, maar het is nog niet duidelijk of dat ook zal leiden tot een lagere premie voor de zorgverzekering. Indien de verzekeraars met hoge winsten niet overgaan tot het verlagen van de zorgpremie, dan is Bouwmeester als lid van de Tweede Kamer van plan om een initiatiefwet in te dienen. Het doel van de initiatiefwet is om de verzekeraars ertoe te verplichten transparantie te bieden over wat er gedaan wordt met de winst.

Op dit moment heerst er geen duidelijkheid over de besteding van de winst die zorgverzekeraars maken. Het gaat dan vooral om het bedrag dat niet als de verplichte buffer dient die de zorgverzekeraars van de Nederlandsche Bank moeten hebben. Van het bedrag boven de buffer is niet bekend waar dat aan wordt besteed. Zo is niet duidelijk of het bijvoorbeeld besteed wordt aan een betere zorg, dat het doel is om een lagere premie te bieden of dat het geld ergens anders aan wordt besteed.

Een van de doelen van Bouwmeester is dat het op deze manier voor de verzekerden meer inzichtelijk wordt waar de winst van zorgverzekeraars aan wordt besteed. De PvDA vindt dat het extra geld boven de buffer ingezet moet worden om een lagere premie van de zorgverzekering te bewerkstelligen. Indien de zorgverzekeraars daar niet aan willen meewerken, dan is het plan om een heffing in te stellen, waarmee de winsten van de zorgverzekeraars worden afgeroomd.

Lagere premie zorgverzekering
Er zijn overigens al een aantal zorgverzekeraars die hebben laten weten dat een deel van de extra winst besteed zal worden om de premie van de zorgverzekering niet te laten stijgen, zoals volgens de richtlijnen van de overheid aangegeven. Het is echter onduidelijk of daarmee op een daling van de zorgpremie, op een gelijkblijvende premie of op een lichte stijging van de premie van de zorgverzekering kan worden gerekend.

Voor 19 november komt er in elk geval voor alle verzekerden duidelijkheid over de nieuwe premie zorgverzekering voor 2015. Dat is namelijk de datum waarop alle premies bekend moeten zijn en vanaf dat moment worden consumenten ook in de gelegenheid gesteld op hun gemak alle zorgverzekeringen met elkaar te vergelijken op onder meer de premie, vrije zorgkeuze, overeenkomsten met zorgaanbieders en op de overige voorwaarden van verzekeraars. Tot die tijd is het vooralsnog onduidelijk welke stappen de zorgverzekeraars ondernemen met betrekking tot de premie van de zorgverzekering.