Restitutie polis of natura polis

By 29 september 2013Veel gestelde vragen

zorgverzekering afsluiten‘ Wat zijn de verschillen tussen een restitutie polis en natura polis?’
Het verschil tussen een restitutie polis en natura polis is de wijze waarop de kosten betaald worden en een ander verschil heeft betrekking op de vrije zorgkeuze.
Rekening van de zorgkosten
De manier waarop de kosten van de zorgverlenende instelling betaald worden heeft betrekking op het grootste verschil. Bij een natura polis stuurt de zorgverlenende instelling de rekening rechtstreeks naar de zorgverzekeraar, die de betaling op zich zal nemen. Bij een restitutie polis betaalt de verzekerde de kosten en dient vervolgens bij de zorgverzekeraar daarvoor een declaratie in. Overigens is het bij een natura polis nog wel mogelijk dat de zorgverzekeraar de verzekerde nog een rekening stuurt. Bijvoorbeeld als het verplichte eigen risico in rekening wordt gebracht of als de maximale vergoeding is overschreden.
Vrijheid zorgkeuze

De vrijheid in zorgkeuze is bij een restitutie polis anders geregeld dan een natura polis. De verzekeraar selecteert bij een natura polis namelijk de aanbieders van zorg en bij een restitutie polis geldt dat de verzekerde vrijheid heeft in zorgkeuze. De verzekerde kan in dat geval zelf bepalen bij welke zorgverlenende instelling de zorg wordt afgenomen. De premie is bij een restitutie polis dan ook hoger dan bij een natura polis. De verzekeraars kunnen vanuit hun onderhandelingspositie een lager tarief voor de zorgkosten overeenkomen en dat wordt verwerkt in de premie van de natura polis.
Restitutie- en natura polis
Een aantal zorgverzekeraars biedt de mogelijkheid aan van een gecombineerde verzekering. De verzekerde sluit dan een restitutiepolis af, waarbij er sprake is van onderdelen die betrekking hebben op gecontracteerde zorg. De keuzevrijheid is dan meer beperkt dan bij een volledige restitutie polis, maar weer groter dan bij een natura polis.