Category

Veel gestelde vragen

Opzeggen van de zorgverzekering

By | Veel gestelde vragen

zorgverzekering 2014‘Tot wanneer kan ik de zorgverzekering opzeggen?’

 

De zorgverzekering kan worden opgezegd op het moment dat de zorgverzekeraar een nieuwe zorgpolis heeft verstrekt, wat meestal vanaf eind oktober tot half november plaatsvindt.  In de periode worden namelijk de nieuwe premies bekendgemaakt, waarbij de polisvoorwaarden veranderen.

 

Opzeggen voor 1 januari

Elk jaar wordt een datum vastgesteld waarbinnen de nieuwe premies en polisvoorwaarden door de verzekeraars bekend moeten zijn gemaakt. De datum wordt door de overheid vastgesteld en de verzekerde heeft tot en met 31 december de gelegenheid de zorgverzekering op te zeggen. Overstappen naar een andere zorgverzekeraar kan dan tot 1 februari van het volgend kalenderjaar.

 

Collectieve zorgverzekering

Met betrekking tot de collectieve zorgverzekering kunnen er andere voorwaarden voor opzeggen gelden, waarbij bij het overstappen naar een ander collectief ook gedurende het jaar een verandering van zorgverzekeraar kan plaatsvinden.

Vrije keuze in zorg

By | Veel gestelde vragen

‘Wat wordt er bedoeld met vrije zorgkeuze?’

Verzekeraars kunnen bij het aanbieden van zorgverzekeringen vermelden dat er sprake is van een vrije keuze in zorg. Bij een vrije zorgkeuze heeft de verzekerde de mogelijkheid om voor de zorgbehoefte zelf een zorgverlenende instelling te kiezen. De vrije zorgkeuze komt veelal voor in combinatie met een restitutiepolis en is minder vaak van toepassing bij een ziektekostenpolis in natura. Bij een polis in natura zijn er meestal afspraken gemaakt tussen de zorgverlenende instelling en de zorgverzekeraar. Er is sprake van een beperkte vrije zorgkeuze in het geval er een combinatiepolis is afgesloten.

De goedkoopste zorgverzekeringen voor u op een rij

By | Veel gestelde vragen

beste zorgverzekering 2014U kunt bij ons een lijst vinden van de goedkoopste zorgverzekeringen voor het jaar 2014. Als u via deze website een zorgverzekering afsluit, dan profiteert u direct van een korting die wel kan oplopen tot 10 procent.
Verplichte zorgverzekering voor iedereen van 18 jaar en ouder
Bent u 18 jaar of ouder? Dan bent u in Nederland verplicht om een zorgverzekering af te sluiten bij een van de zorgverzekeraars. De basisverzekering geldt als een verplichte verzekering, maar u bent verder vrij om u aanvullend voor zorgkosten te verzekeren. Het bezoeken van een huisarts of opname in het ziekenhuis valt onder de basisdekking, die overigens bij elke zorgverzekeraar een gelijke inhoud heeft.
Basisverzekering is bij elke zorgverzekeraar gelijk
De dekking van de basisverzekering is bij elk zorgverzekeraar hetzelfde en dat stelt u in staat om op zoek te gaan naar de goedkoopste zorgverzekering met basisdekking. Een verzekeraar mag u voor de basisverzekering niet weigeren en zelfs geen speciale voorwaarden voor toelating hanteren. U kunt de goedkoopste zorgverzekering met basisdekking vinden door de mogelijkheden die wij u via deze website bieden met elkaar te vergelijken. Vanuit de basisverzekering wordt een bepaalde basis aan zorg altijd vergoed, zoals het bezoek aan een huisarts, maar ook een opname in het ziekenhuis en basiskraamzorg. Wilt u beter verzekerd worden dan het basispakket te bieden heeft, dan kunt u naast het afsluiten van de goedkoopste zorgverzekering met basisdekking een aanvullend pakket nemen. U kunt het aanvullend pakket kiezen dat het beste bij u past om zo bijvoorbeeld vergoeding te krijgen voor alternatieve geneeswijzen of waar een bril en contactlenzen in de dekking zijn opgenomen.
Goedkoopste zorgverzekeringen
Steeds meer mensen stappen over en maken een keuze uit het aanbod van de goedkoopste zorgverzekeringen. Dat wordt mede mogelijk gemaakt door de sterke concurrentie tussen zorgverzekeraars, waardoor er premieverschillen ontstaan. U kunt dus een goedkope zorgverzekering afsluiten en naar wens ook op zoek gaan naar het meest passende en meest voordelige aanvullende zorgpakket.
Maak gebruik van de mogelijkheden die wij u bieden om de goedkoopste zorgverzekeringen en aanvullende pakketten met elkaar te vergelijken. U kunt meteen overstappen en de goedkoopste zorgverzekering via deze website afsluiten.

Overstappen naar andere zorgverzekeraar

By | Veel gestelde vragen

zorgverzekering overstappen 2014‘Wanneer kan ik overstappen naar een andere zorgverzekeraar?
In het laatste kwartaal van het jaar maken de zorgverzekeraars de nieuwe premies bekend en worden de polissen voor het volgende jaar verzonden naar de verzekerden. Doorgaans zijn rond half november alle premies van de zorgverzekeraars bekend en vanaf dat moment is het mogelijk om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Elke verzekerde die een polis heeft ontvangen voor het nieuwe jaar, kan op dat moment uitkijken naar een andere zorgverzekeraar.
Opzeggen tot 1 januari
Het overstappen naar een andere zorgverzekeraar is slechts een beperkte periode mogelijk, waarbij de opzegging voor 1 januari moet worden gedaan en er tot 1 februari de gelegenheid wordt geboden om een nieuwe zorgverzekeraar te vinden.
Voor het overstappen is het natuurlijk wel van belang om een gedegen vergelijking te maken tussen de zorgverzekeraars en de premies die zij in rekening brengen voor de basisverzekering en aanvullende zorgverzekering. Bij een aanvullend pakket is het bovendien van belang om ook de inhoud van de dekking van de zorgverzekering mee te nemen in de vergelijking, want die kan per verzekeraar erg verschillend zijn.
Overigens kan een goedkope zorgverzekering een uitstekende dekking bieden, maar het is van belang om de dekking van een aanvullend pakket af te stemmen op de persoonlijke zorgbehoefte. Kijk bijvoorbeeld naar de zorg die in de afgelopen jaren is afgenomen en naar wat de verwachtingen zijn voor het komende jaar om zo een goed aanvullend pakket te kunnen nemen.

18 jaar en zorgverzekering afsluiten

By | Veel gestelde vragen

goedkoope zorgverzekering‘Ik word 18, moet ik nu zelf een zorgverzekering afsluiten?’
Tot de leeftijd van 18 jaar zijn kinderen op de polis van de zorgverzekering van de ouders gratis meeverzekerd. Op het moment dat een kind 18 jaar wordt, dan zal deze in zelfstandig een zorgverzekering moeten afsluiten. Het gaat daarbij om de verplichte basisverzekering, waar vanaf het bereiken van de 18-jarige leeftijd premie voor betaald moet worden.
Meeverzekerd blijven op de polis van de ouders
Naast het zelfstandig afsluiten van een zorgverzekering wordt ook de mogelijkheid geboden om tot een leeftijd van 30 jaar op de polis van de ouders verzekerd te blijven. Er moet ook dan uiteraard wel premie worden betaald, omdat de leeftijd van 18 jaar is bereikt. Overigens kan het voordeliger zijn om zelfstandig een zorgverzekering af te sluiten, want er zijn meerdere zorgverzekeraars die speciaal voor studenten en jongeren een lage premie en passende dekking bieden. Jongeren hebben in verhouding tot senioren namelijk minder zorg nodig en aanvullende pakketten kunnen op de zorgbehoefte van jongeren worden afgestemd.

Restitutie polis of natura polis

By | Veel gestelde vragen

zorgverzekering afsluiten‘ Wat zijn de verschillen tussen een restitutie polis en natura polis?’
Het verschil tussen een restitutie polis en natura polis is de wijze waarop de kosten betaald worden en een ander verschil heeft betrekking op de vrije zorgkeuze.
Rekening van de zorgkosten
De manier waarop de kosten van de zorgverlenende instelling betaald worden heeft betrekking op het grootste verschil. Bij een natura polis stuurt de zorgverlenende instelling de rekening rechtstreeks naar de zorgverzekeraar, die de betaling op zich zal nemen. Bij een restitutie polis betaalt de verzekerde de kosten en dient vervolgens bij de zorgverzekeraar daarvoor een declaratie in. Overigens is het bij een natura polis nog wel mogelijk dat de zorgverzekeraar de verzekerde nog een rekening stuurt. Bijvoorbeeld als het verplichte eigen risico in rekening wordt gebracht of als de maximale vergoeding is overschreden.
Vrijheid zorgkeuze

De vrijheid in zorgkeuze is bij een restitutie polis anders geregeld dan een natura polis. De verzekeraar selecteert bij een natura polis namelijk de aanbieders van zorg en bij een restitutie polis geldt dat de verzekerde vrijheid heeft in zorgkeuze. De verzekerde kan in dat geval zelf bepalen bij welke zorgverlenende instelling de zorg wordt afgenomen. De premie is bij een restitutie polis dan ook hoger dan bij een natura polis. De verzekeraars kunnen vanuit hun onderhandelingspositie een lager tarief voor de zorgkosten overeenkomen en dat wordt verwerkt in de premie van de natura polis.
Restitutie- en natura polis
Een aantal zorgverzekeraars biedt de mogelijkheid aan van een gecombineerde verzekering. De verzekerde sluit dan een restitutiepolis af, waarbij er sprake is van onderdelen die betrekking hebben op gecontracteerde zorg. De keuzevrijheid is dan meer beperkt dan bij een volledige restitutie polis, maar weer groter dan bij een natura polis.

Eigen risico bij zorgverzekering

By | Veel gestelde vragen

eigen risico“Hoe zit het met het eigen risico en de vrijstelling ervan?’

 

Op bepaalde zorgverlening is er geen sprake van het toepassen van het eigen risico, zoals bij het verlenen van kraamzorg of als er een bezoek aan de huisarts wordt gebracht. De griepprik telt evenmin mee voor het eigen risico net als tandheelkundige zorg voor kinderen die de leeftijd van 18 jaar nog net hebben bereikt. Er is een verplicht eigen risico voor iedereen, maar er kan vrijwillig voor een nog hoger eigen risico worden gekozen. Daarbij kan er een keuze worden gemaakt tussen verschillende bedragen. De premie wordt door de zorgverzekeraar naar beneden bijgesteld als er voor een hoger vrijwillig eigen risico wordt gekozen.

 

Met betrekking tot het vrijwillig eigen risico en de zorgkosten gelden dat huisartsbezoek en kraamzorg daarbuiten worden gehouden net als bij het verplichte eigen risico het geval is. Kijk de voorwaarden van de verzekeraar na om te zien welke mogelijkheden er zijn om het eigen risico van de zorgverzekering vrijwillig te verhogen.

VerzekeraarVrije zorgkeuzePrijs / KwaliteitKortingBasis 2015Tarief VanafBereken
1bewuzt bewuztCijfer: 8.2€ 85,00€ 70,00zorgverzekering Bewuzt
2zilverenkruisZilverenkruisCijfer: 7.6€ 89,95€ 69,12zorgverzekering
3OHRA OHRACijfer: 8.58,8% € 91,87€ 75,20
zorgverzekering OHRA
4anderzorganderzorgCijfer: 7.3€ 93,00€ 66,00zorgverzekering anderzorg
6FBTOFBTOCijfer: 8.0€ 92,00€ 71,17zorgverzekering Unive
7pnoprolifeCijfer: 7.78% € 102,45€ 71,62zorgverzekering PNO
8vgzvgzCijfer: 8.15% € 91,15 € 76,95zorgverzekering VGZ
9defrieslanddefrieslandCijfer: 7.4€ 101,95
€ 79,95zorgverzekering DeFriesland
10ziezoziezoCijfer: 8.0€ 89,75€ 69,75zorgverzekering ziezo
11menzismenzisCijfer: 7.6€ 90,75€ 68,75zorgverzekering Menzis
12prolifeprolifeCijfer: 7.7€ 99,95€ 79,12zorgverzekering Pro life
13energiekenergiekCijfer: 7.68,5% € 91,45€ 73,95zorgverzekering Energiek
14univeuniveCijfer: 8.010% € 96,30€ 67,50zorgverzekering Unive
15sallandsallandCijfer: 7.8€ 100,95€ 83,45zorgverzekering Salland
16sallandsallandCijfer: 7.88,5% € 99,95€ 82,45zorgverzekering Salland
17Delta_LloydDelta_LloydCijfer: 7.7€ 102,90€ 82,11zorgverzekering DeltaLloydZorg
18ONVZAgis Cijfer: 8.1€ 101,85€ 76,85
zorgverzekering ONVZ

Acceptatieplicht bij afsluiten van een zorgverzekering

By | Veel gestelde vragen

‘Geldt er voor verzekeraars een acceptatieplicht voor de zorgverzekering?’

In Nederland is er sprake van een wettelijke verplichting om een basisverzekering af te sluiten. In dat opzicht geldt er voor de zorgverzekeraars altijd een acceptatieplicht voor de basisverzekering.

Iedereen kan naar wens een eigen zorgverzekeraar uitzoeken, waar de basisverzekering wordt afgesloten. Er geldt een acceptatieplicht voor de basisverzekering, zodat er geen weigering mag plaatsvinden op grond van factoren als de leeftijd van de verzekerde, chronische ziekte of geslacht. Het weigeren van een verzekerde voor de basisverzekering is wel toegestaan indien er sprake is van frauduleuze handelingen of wanbetaling en de verzekering door de zorgverzekeraar is stopgezet. De weigering mag in dat geval tot vijf jaar na de betreffende situatie gestand houden.

Geen acceptatieplicht aanvullende zorgverzekering
Met betrekking tot de acceptatieplicht voor het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering zijn er andere regels van toepassing. De verzekeraar heeft voor een aanvullend pakket namelijk wel de mogelijkheid om voorwaarden voor toelating te stellen. Een voorwaarde kan bestaan uit het overleggen van een gezondheidsverklaring, maar per verzekeraar kunnen er andere voorwaarden opgesteld worden om geaccepteerd te worden voor de zorgverzekering.

Gecontracteerde zorg tussen zorgverzekeraar en instelling

By | Veel gestelde vragen

wat houdt gecontracteerde zorg nu precies in?’

Bij gecontracteerde zorg is er tussen de zorgverzekeraar en de zorgverlenende instelling een overeenkomst opgesteld aangaande de kosten. Verzekeraars vertegenwoordigen doorgaans een grote groep van verzekerden en kunnen vanuit die positie onderhandelen over de kosten van de zorg bij zorgverlenende instellingen.

Aangezien gecontracteerde zorg goedkoper is voor de verzekeraar, wordt er een hogere vergoeding geboden aan verzekerden indien zijn zorg afnemen bij een zorgverlenende instelling, waarmee een overeenkomst is gesloten. Indien er geen afspraken zijn gemaakt, kan het voorkomen dat de verzekeraar niet de volledige kosten aan de verzekerde zal vergoeden. Indien er door de verzekerde gekozen wordt om zorg af te nemen bij een gecontracteerde zorginstelling, dan kan de verzekeraar dat ook belonen door bijvoorbeeld een deel van het eigen risico kwijt te schelen. Bijkomend voordeel van gecontracteerde zorg is dat de verzekerde veelal zelf niets hoeft voor te schieten, omdat de rekening direct door de instelling bij de zorgverzekeraar wordt ingediend.

Zorg bij niet gecontracteerde instelling
Als een verzekerde zelf een keuze wil maken voor een zorgverlenende instelling en er geen sprake is van gecontracteerde zorg, dan kunnen de kosten hoger uitvallen. De verzekeraar zal in dat geval niet altijd alle zorgkosten vergoeden. Ook komt het dan vaker voor dat de verzekerde zelf eerst de behandeling of zorg moet betalen en via een declaratie bij de verzekeraar een deel van het geld weer terugkrijgt.

De zorgverzekeraar geeft altijd aan met welke zorginstelling er een overeenkomst is opgesteld. De verzekerde kan vooraf dus kijken bij welke zorgaanbieders er zorg verkregen kan worden, waarbij er sprake is van gecontracteerde zorg.

Premie zorgverzekering in één keer voor heel jaar betalen

By | Veel gestelde vragen

‘Is het voordeliger om de premie zorgverzekering voor een heel jaar te betalen?’

Bij het afsluiten van een zorgverzekering wordt de gelegenheid geboden om de premie per maand of in één keer voor een heel jaar te betalen. Het kan voordeliger zijn om de premie voor een heel jaar te betalen, want de verzekeraar zal in dat geval vaak een korting op de premie geven. Bij een jaarlijkse betaling zal de premie ineens voor het hele jaar automatisch worden afgeschreven aan het begin van het nieuwe kalenderjaar.

Aangezien de gemiddelde premie van de basisverzekering al rond de 100 euro per maand is gelegen, is het natuurlijk een forse uitgave om de premie voor een heel jaar te voldoen. Wie daar geen problemen mee heeft, kan dus op de premie besparen door voor een jaarlijkse premiebetaling van de zorgverzekering te kiezen.