Wijzingen basispakket voor zorgverzekering in 2016

By 6 november 2015Nieuws

Elk jaar worden er weer een aantal wijzigingen doorgevoerd die betrekking hebben op het basispakket van de zorgverzekering en dat is ook van toepassing op 2016. Het basispakket van de zorgverzekering in 2016 zal op een aantal punten gewijzigd worden ten aanzien van dit jaar. De veranderingen hebben onder meer betrekking op het bedrag van het eigen risico, de eigen bijdrage van jongeren en op de behandeling in het basispakket. Er worden volgend jaar geen behandelingen uit het basispakket gehaald, maar wel een aantal toegevoegd. Daarvoor geldt dat een aantal behandelingen voorwaardelijk worden toegelaten voor de basisverzekering in 2016.

Eigen risico gaat omhoog
Met ingang van 1 januari 2016 zal het bedrag van het verplichte eigen risico omhoog gaan naar een bedrag van 385 euro. Dit jaar is er nog sprake van een eigen risico van 375 euro, zodat er sprake is van een beperkte stijging van 10 euro. Het vrijwillig eigen risico blijft bestaan, waarbij consumenten zelf de keuze hebben om het verplichte eigen risico met een bepaald bedrag tot maximaal 500 euro te verhogen.

Overigens komt de eigen bijdrage van jongeren te vervallen met betrekking tot de vergoeding van hoortoestellen voor kinderen in de leeftijd tot 18 jaar. Dit is eveneens van toepassing op een hulpmiddel tegen oorsuizen, namelijk voor tinnitusmaskeerders. Verder zal de zorgtoeslag stijgen met 6 euro per maand om zo mee te stijgen met de premieverhoging.

Uitbreiding basisverzekering
Het basispakket van de zorgverzekering 2016 wordt niet ingeperkt, maar uitgebreid met een aantal behandelingen. Een van de behandelingen die wordt toegelaten tot het basispakket heeft betrekking op vervolgtesten bij een positieve Niet Invasieve Prenatale Test, NIPT die in het buitenland is ondergaan. Vervolgtesten hebben bijvoorbeeld betrekking op een vruchtwaterpunctie of vlokkentest.

De basisverzekering wordt ook uitgebreid met een vergoeding voor vervoer na en naar een kinderdagverblijf dat een verpleegkundig karakter heeft en waarbij er sprake is van intensieve kinderzorg. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, dient er wel een medische indicatie aanwezig te zijn. Verder is er sprake van een uitbreiding van het basispakket van de zorgverzekering in 2016 met noodzakelijk vervoer per ambulance bij jeugd-ggz.

Verplichte basisverzekering
De verplichting tot het zelfstandig afsluiten van een basisverzekering voor iedereen van 18 jaar en ouder blijft ook in 2016 bestaan. Iedereen die in Nederland woont of aan het werk is, wordt verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. De inhoud van het basispakket wordt samengesteld door de minister die dat zal bespreken met de Tweede Kamer. De minister wordt over de inhoud eerst nog geadviseerd door Zorginstituut Nederland. Nieuwe medische behandelingen kunnen zonder tussenkomst van de minister in het basispakket worden opgenomen.

De basisverzekering kent voor iedere verzekerde een gelijke inhoud, zodat iedereen die in Nederland woont of werkt voor de basiszorg in aanmerking kan komen. Zo wordt standaardzorg vergoed in de vorm van het bezoeken van de huisarts of opname in het ziekenhuis. De premie van de zorgverzekering 2016 moet door alle verzekeraars uiterlijk op 19 november kenbaar zijn gemaakt.