Gespreid betalen eigen risico komend zorgjaar

By 13 november 2015Nieuws

VGZ is een van de zorgverzekeraars die in het 2016 mogelijk maakt om het bedrag van het verplicht eigen risico dat op 385 euro is gesteld voor gespreide betaling in aanmerking te laten komen. Verzekerden kunnen de keuze voor gespreide betaling vooraf maken indien bijvoorbeeld wordt verwacht dat het eigen risicobedrag in 2016 gebruikt zal worden. Om dan te voorkomen dat het bedrag in één keer moet worden betaald, dan wordt de keuze geboden om het bedrag in termijnen te voldoen. Overigens biedt VGZ ook de gelegenheid om een betalingsregeling voor facturen te treffen.vgz

Gespreid betalen
Er zullen uiteraard meerdere zorgverzekeraars zijn die de mogelijkheid bieden om gespreid te betalen, maar VGZ valt op doordat er reclame voor wordt gemaakt. Iedereen die bij deze verzekeraar in 2016 een zorgverzekering heeft, kan het bedrag van het verplicht eigen risico in 10 termijnen betalen. Zo weet de verzekerde vooraf al welke maandelijkse kosten er betaald moeten worden en hoeft er niet in één keer een groot bedrag voldaan te worden als het eigen risicobedrag wordt opgebruikt.

Er is nog een voordeel aan verbonden, want indien er volgend jaar geen gebruik wordt gemaakt van zorg, waarvoor het eigen risicobedrag geldt, dan is er als het ware sprake van een spaarpotje. VGZ zal dan in het eerste kwartaal van het volgende kalenderjaar het opgespaarde bedrag terugbetalen. De regeling kan voor iedereen van toepassing zijn die op de polis is verzekerd met uitzondering van kinderen tot 18 jaar, waarvoor het eigen risico niet van toepassing is. Het is ook mogelijk om de regeling alleen voor een medeverzekerde de op de polis aan te vragen.

De gespreide betaling van het eigen risico kan overigens op elk gewenst moment door de verzekerde worden beëindigd. Bijvoorbeeld halverwege het jaar. Er wordt dan een eindafrekening verzonden, waarbij het bedrag aan eigen risico dat teveel is betaald weer wordt uitgekeerd. Mocht er na de beëindiging van de regeling alsnog een bedrag moeten worden betaald omdat het eigen risico van toepassing is, dan zal dat bedrag wel in één keer aan de zorgverzekeraar voldaan moeten worden. Verder geldt dat de betalingsregeling voor gespreid betalen alleen van toepassing is op het verplichte eigen risico. Het is niet mogelijk om voor het vrijwillig eigen risico van gespreide betaling gebruik te maken.

Zorgverzekering 2016
De premie van de zorgverzekering 2016 zal door VGZ binnenkort bekend worden gemaakt met 19 november als uiterste datum. De inhoud van het basispakket is voor iedereen gelijk, maar met betrekking tot een eventuele aanvullende zorgverzekering zijn er wel verschillen. Op die manier kan iedereen die zorgverzekering kiezen die het beste op de persoonlijke situatie aansluit.

VGZ biedt ook de gelegenheid om deel te nemen aan een collectieve zorgverzekering, waarbij er bijvoorbeeld korting op de premie kan worden verkregen via een vereniging, werkgever of ledenorganisatie. Er zijn al meer dan 3.400 organisaties en bedrijven die met VGZ afspraken hebben gemaakt over een collectieve zorgverzekering. Gezinsleden die meeverzekerd zijn, profiteren eveneens van de hoge korting op de premie.