Premie zorgverzekering IZZ ruim 10 euro hoger in 2015

By 13 november 2017Nieuws

IZZLangzamerhand zijn er meerdere zorgverzekeraars die eindelijk de premie voor de zorgverzekering 2015 naar buiten brengen. IZZ is de volgende verzekeraar nadat DSW UMC en IZA al de premies naar buiten hebben gebracht. IZZ is net als IZA onderdeel van VGZ en ook voor IZZ geldt nu dat de premie in 2015 hoger zal uitvallen. De stijging bedraagt meer dan 10 euro per maand en dat geldt zowel voor de restitutiepolis als voor de natura polis die door deze zorgverzekeraar wordt aangeboden. Verzekerden gaan bij deze partij fors meer betalen tenzij er tijdig wordt omgekeken naar een zorgverzekeraar die goedkoper is.

IZZ premies zorgverzekering
De premie van de restitutiepolis van IZZ bedraagt in 2014 net iets meer dan 94 euro per maand en zal met ingang van 2015 op een premie van 103,28 euro worden vastgesteld. Voor de premie van de natura polis wordt nu nog maandelijks een bedrag in rekening gebracht van 92,77 euro en dat bedrag wordt volgend jaar verhoogd naar een zorgpremie van 103,28 euro. Voor beide polissen geldt dat er sprake is van een stijging van ruim 10 euro per maand en omgerekend komt dat op jaarbasis neer op een bedrag van meer dan 120 euro.

Collectiviteitskorting
Bij bovengenoemde bedragen is er geen rekening gehouden met een eventuele collectiviteitskorting waarvan verzekerden kunnen profiteren. IZZ biedt deelnemers aan de collectieve zorgverzekering een korting aan van 10 procent en dat scheelt uiteindelijk een flink bedrag in de portemonnee. Bovengenoemde bedragen zijn bovendien van toepassing op de basisverzekering en kinderen tot 18 jaar zij gratis meeverzekerd.

Bij deze verzekeraar kan net als bij andere verzekeraars een keuze worden gemaakt om een hoger vrijwillig eigen risico af te sluiten. Als gekozen wordt voor een hoger vrijwillig eigen risico bij IZZ, dan gaat de premie van de zorgverzekering omlaag en in combinatie met de collectiviteitskorting, wordt er dan een lager bedrag per maand in rekening gebracht.

Naast dat er geprofiteerd kan worden van een collectiviteitskorting biedt deze verzekeraar ook de mogelijkheid van het profiteren van een werkgeversbijdrage. Deze bijdrage kan wel oplopen tot een bedrag van 164 euro op jaarbasis.

Premie aanvullende zorgverzekering
De premis voor de aanvullende zorgverzekering zijn ook door IZZ bekendgemaakt en bij deze zorgverzekeraar is het alleen mogelijk om een aanvullende polis te nemen als de basisverzekering er ook wordt afgesloten. Er zijn diverse pakketten beschikbaar om een keuze uit te maken, waarbij de premies in hoogte variƫren.

Wie op dit moment verzekerd is bij IZZ kan wachten tot de premies van andere zorgverzekeraars bekend zijn gemaakt om na te gaan of het mogelijk is bij een andere zorgverzekeraar een lagere premie te betalen. Iedereen heeft op de website van IZZ de gelegenheid om de premie zorgverzekering 2015 uit te rekenen om te zien wat er met ingang van januari 2015 per maand betaald moet worden voor de basisverzekering en eventueel ook voor de aanvullende zorgverzekering. De komende dagen worden ook de premies van andere zorgverzekeraars bekendgemaakt.