Doorgaans betaalt iedereen die een inkomen heeft een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zvw. Bij loon of uitkering wordt de bijdrage door de werkgever of uitkeringsinstantie ingehouden. In 2018 ligt dat percentage op 6,90 procent van het belastbare inkomen en voor zelfstandig ondernemers ligt dat percentage in 2018 op 5,65 procent. Het percentage van 5,65 is eveneens van toepassing op het pensioen. Bij het bereiken van de leeftijd waarop AOW wordt toegekend, zijn er een aantal regels die veranderen. Mocht er naast de AOW ook nog inkomen zijn uit andere bronnen dan valt dat eveneens onder het belastbaar inkomen.