Er zijn tegenwoordig meerdere kennisinstituten op het gebied van zorg en welzijn. Er is in het afgelopen decennium na de opheffing van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn een bundeling van krachten gekomen door verschillende organisatie. Naast dat de krachten worden gebundeld, is er tevens sprake van kennisuitwisseling. Efficiƫntie en effectiviteit zijn belangrijke kenmerken van de verschillende organisaties. De taken van het NIZW zijn overgenomen door drie organisaties, namelijk MOVISIE, Vilans en het Nederlands jeugdinstituut.

MOVISIE is een kennisinstituut met een landelijk draagvlak op het gebied van kennis, adviezen en oplossingen met betrekking tot sociale veiligheid, sociale zorg en maatschappelijke ontwikkeling. Er wordt bovendien ondersteuning geboden aan vrijwilligersorganisaties, maar ook bij initiatieven van burgers en professionele organisaties. Vilans is een kennisnetwerk op het gebied van langdurige zorg. Er wordt gestreefd naar het versterken van de kwaliteit en efficiƫntie als het gaat om de zorg en meer specifiek met betrekking tot de levenskwaliteit en maatschappelijke zorg. Er wordt onder meer ondersteuning geboden aan mensen met een chronische ziekte, beperking en aan kwetsbare ouderen. Het Nederlands jeugdinstituut is eveneens een kennisnetwerk en wel op het gebied van opvoeding en ontwikkelingen van jongeren. Er wordt gestreefd naar het bevorderen van kwaliteit als het gaat om de zorg en dienstverlening aan kinderen, ouders en verzorgers.