Bij het overstappen naar een andere zorgverzekering blijft de vrije keuze voor een huisarts bestaan. Het is dus niet nodig om te veranderen van huisarts als er voor een andere zorgverzekeraar gekozen wordt. Er is overigens ook voor wat betreft de keuze voor een verloskundige, tandarts en wijkverpleegkundige een vrije keuze. Bij spoedeisende zorg kan de verzekerde naar ieder ziekenhuis worden gebracht ongeacht het soort polis. Doorgaans wordt bij een ongeval of spoedsituatie voor het ziekenhuis gekozen dat het dichtstbij is gelegen. Dan kan de zorg ook het snelst worden verleend. Voor overige zorgsituaties kunnen er afhankelijk van het soort polis beperkingen bestaan. Alleen bij een restitutieverzekering wordt de volledige vrije keuze geboden. Dit is dan ook de duurste polis. Bij de budgetbasisverzekering is de vrije keuze het meest beperkt. Dit is een naturaverzekering.