Het is doorgaans alleen mogelijk om één keer per jaar over te stappen naar een andere verzekeraar en dat is over het algemeen in de periode vanaf half november tot en met 31 januari. De opzegging dient voor 31 december gedaan te worden en dus voordat het nieuwe zorgverzekeringsjaar ingaat. De verzekerde heeft de mogelijkheid om binnen veertien dagen de overstap naar een andere zorgverzekeraar te annuleren. Dit is van toepassing als de overstap via internet is gemaakt. Dan wordt consumenten namelijk bescherming geboden bij koop op afstand en geldt er een bedenktijd van veertien dagen. Er hoeft ook geen reden opgegeven te worden waarom de annulering plaatsvindt. Het annuleren is via een schriftelijke weg nodig of via email, maar kan tegenwoordig vaak ook telefonisch worden gedaan. Als de annulering telefonisch wordt gedaan, kan aangeraden worden om een schriftelijke bevestiging te vragen. Er moet dan niet vergeten worden om weer contact op te nemen met de oude verzekeraar of nog een andere zorgverzekeraar te zoeken.