Het woonlandpakket is een begrip dat gericht is op zorgvoorzieningen voor grensarbeiders. Er zijn afspraken gemaakt tussen landen in de Europese Unie en andere verdragslanden. Een voorbeeld van een grensarbeider is een persoon die woonachtig is in Nederland en over de grens in het buitenland werkt. Het kan ook andersom. Bijvoorbeeld een persoon die in Duitsland of Belgiƫ woont en over de grens in Nederland werkt. Als er in Nederland gewoond wordt en over de grens gewerkt wordt, dient zich doorgaans in het buitenland te verzekeren. Door het gegeven dat de persoon in Nederland woont, bestaat er echter wel recht op het woonlandpakket. De dekking is hetzelfde als die van de basisverzekering. Een persoon die in Nederland woont en in Duitsland werkt, kan geen Nederlandse zorgverzekering afsluiten, want de persoon moet zich in Duitsland tegen zorg verzekeren. Er bestaat echter wel recht op het woonlandpakket.

Wie in Nederland werkt of winst uit onderneming heeft en in een ander land in de EU woont, is wel verplicht een basisverzekering af te sluiten. Er kan dan van de zorgverleners en ziekenhuizen in Nederland gebruik worden gemaakt. Als er sprake is van gezinsleden die ook in het buitenland wonen, geldt dat deze niet verplicht een basisverzekering hoeven hebben. De gezinsleden moeten in het land waar gewoond wordt een zorgverzekering afsluiten. Er bestaat bij de verplichting van een basisverzekering recht op het woonlandpakket, zodat ook zorg verzekerd is in het land waar gewoond wordt. De gezinsleden hebben recht op het woonlandpakket in Nederland.

De dekking van het woonlandpakket is gelijk aan de inhoud van een basisverzekering. Dat betekent dat bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts vergoed wordt, maar ook een opname in het ziekenhuis verzekerd is. Er wordt recht op dezelfde vergoeding geboden als vanuit de basisverzekering het geval is. Er bestaat geen recht op een woonlandpakket voor personen die buiten de EU woonachtig zijn of buiten een verdragsland en in dienst zijn bij een Nederlands bedrijf. Als er zowel gewerkt wordt in Nederland en in het land waar men woont, kan er contact op worden genomen met de Sociale Verzekeringsbank.

Kosten van het woonlandpakket

Er hoeft niet betaald te worden voor het woonlandpakket als er gewoond wordt buiten Nederland in een verdragsland of in een EU-land en er in Nederland gewerkt wordt. Nederland draagt zorg voor de kosten. Als er gezinsleden van 18 jaar en ouder zijn die niet werken, dienen deze wel een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet te betalen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld gepensioneerden die in Spanje wonen en altijd in Nederland hebben gewerkt en vanuit Nederland een pensioen ontvangen. Het is wel zo dat deze gepensioneerde zich dienen te melden bij de verzekeringsinstellingen voor gezondheidszorg in het betreffende land. Voor de berekening van de bijdrage wordt een zogenoemde woonlandfactor toegepast. Dat zorgt ervoor dat de eigen bijdrage in verhouding is tot de zorgstandaard die in het woonland van toepassing is. De berekening luidt: nominale bijdrage + inkomensafhankelijke bijdrage x woonlandfactor = de eigen Zwv bijdrage. Het aanvragen van een woonlandpakket kan via de eigen zorgverzekeraar of via het CAK. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die hierboven is verstrekt. Voor advies wordt aangeraden om contact op te nemen met het CAK of met de Sociale Verzekeringsbank.