Bij zorgkosten in het buitenland is het niet alleen de vraag wat er wordt vergoed, maar ook door wie de vergoeding wordt verstrekt. Er kunnen namelijk afhankelijk van de situatie meerdere partijen bij betrokken zijn. De zorgverzekeraar in Nederland is een partij, maar indien er bijvoorbeeld een reisverzekering is afgesloten met een dekking voor medische kosten kan ook de reisverzekeraar een partij zijn. Doorgaans wordt bij medische kosten in het buitenland eerst de eigen zorgverzekeraar aangesproken. Via de basisverzekering wordt dekking geboden voor medische hulp in het buitenland op basis van marktconforme tarieven. Via de aanvullende zorgverzekering is het eveneens mogelijk om aanspraak te maken op een vergoeding.

Indien er sprake is van een reisverzekering kan de reisverzekeraar ook worden aangesproken. Als dat als eerste gebeurt, wordt er een vergoeding verstrekt voor datgene wat onder de dekking valt. Als de kosten normaliter vanuit de basisverzekering worden vergoed, verhaalt de reisverzekeraar dit bij de zorgverzekeraar. Daarbij moet met het eigen risico rekening gehouden worden. Datzelfde geldt behalve het eigen risico als er een dekking is vanuit de aanvullende zorgverzekering. Indien de medische kosten onder de dekking van de reisverzekering en van de aanvullende zorgpolis vallen dan worden de kosten voor 50% verhaald bij de zorgverzekeraar. Indien er ergens geen dekking voor is, dient de verzekerde zelf de kosten te betalen. Als de zorgverzekeraar als eerste wordt aangesproken bij medische kosten in het buitenland geldt dat deze worden vergoed vanuit de dekking van de basisverzekering. Het eigen risico is van toepassing en er worden marktconforme tarieven gehanteerd. Ook de kosten die onder de dekking van de aanvullende verzekering vallen, worden vergoed zonder dat het eigen risico van toepassing is. Vallen de medische kosten ook onder de reisverzekering dan kunnen deze kosten voor 50% worden verhaald bij de reisverzekeraar.

De basisverzekering biedt dekking in het buitenland voor spoedeisende medische hulp tot de hoogte van het tarief dat in Nederland marktconform is. Indien er een aanvullende zorgverzekering is geldt dat eventuele extra kosten onder deze dekking kunnen vallen. Indien er een basisverzekering met reisverzekering is met dekking voor medische kosten geldt eventuele extra kosten eveneens worden vergoed door de reisverzekeraar. Bij een extra aanvullende zorgverzekering met buitenlanddekking en reisverzekering geldt dat kosten die buiten de basisverzekering vallen onder een van de andere dekkingen kunnen vallen. Overigens zijn er een aantal reisverzekeraars die de mogelijkheid bieden om het verplichte en eventuele vrijwillige eigen risico in de dekking mee te nemen en daar dus een vergoeding voor bieden.