Wijzigingen in 2017 betreffende de zorgverzekering

By 17 september 2017Nieuws

kosten zorgverzekeringJaarlijks komen er wel een aantal wijzigingen die betrekking hebben de zorgverzekering en dat geldt ook voor de zorgverzekering voor 2014. De inhoud van de basisverzekering zal niet te nadele veranderen, maar de vergoeding voor eerstelijns psychische hulp wordt weer ruimer. Dit jaar worden daarvoor vijf consulten maximaal vergoed, maar in 2014 kunnen er meer behandelingen voor een vergoeding in aanmerking komen.
Natura polis wordt aangescherpt
De restitutie polis blijft in de huidige vorm ook in 2014 beschikbaar, maar er zal een aanscherping plaatsvinden van de natura polis. Bij de laatstgenoemde polis sluiten verzekeraars overeenkomsten met zorginstanties. De verzekerde moet dan zorg halen bij die zorginstanties waar de verzekeraar een afspraak mee heeft gemaakt. Dat wordt gecontracteerde zorg genoemd. Maakt de verzekerde met een natura polis gebruik van zorg van een instantie waar geen contract mee is gesloten, dan komen de kosten niet voor een hele of gedeeltelijke vergoeding in aanmerking. Bij een restitutie polis heeft de verzekerde wel de vrijheid van zorgkeuze en komt dan ook in aanmerking voor een vergoeding als er zorg wordt verkregen van een instantie waar de verzekeraar geen overeenkomst mee heeft afgesloten. Dat is ook de reden waarom een restitutiepolis duurder is dan een natura polis.
Tot 1 januari 2014 moeten verzekeraars wel een vergoeding van minimaal tachtig procent bieden aan verzekerden met een natura polis die bij een niet gecontracteerde instelling zorg hebben afgenomen. Met ingang van 1 januari 2014 geldt deze verplichting dus niet meer en mag de verzekeraar zelf de hoogte van de vergoeding bepalen. Uit de gegevens van de Nederlandse Zorgautoriteit blijkt dat meer dan de helft van de verzekerden een natura polis heeft. Met deze wijziging komt ook de verwachting dat de restitutiepolis in 2014 duurder wordt.
De gecontracteerde zorg wordt in het jaar 2014 nog belangrijker voor verzekeraars en uiterlijk op 19 november 2013 moet duidelijk zijn met welke zorginstanties de verzekeraars gecontracteerde zorg zijn overeengekomen. Voor consumenten is het belangrijk om bij het overstappen te kijken naar de gecontracteerde zorg die de verzekeraar aanbiedt om bijvoorbeeld naar het ziekenhuis te kunnen blijven gaan die de voorkeur geniet.
Zorgverzekering 2014 en het eigen risico
Het verplichte eigen risico zal bij de zorgverzekering 2014 niet veranderen. Eerder was er nog sprake van dat het eigen risico in de zorg inkomensafhankelijk zou worden gemaakt, maar dat gaat nu in elk geval niet meer door. In september zal na Prinsjesdag meer duidelijkheid komen over andere wijzigingen die betrekking hebben op de zorgverzekering 2014.

Robbert

Author Robbert

More posts by Robbert

Leave a Reply