Zorgpremies 2017 bekendgemaakt

By 18 november 2017Nieuws

Met ingang van 1 januari 2016 verandert er weer het een en ander met betrekking tot de zorgverzekering. Zo gaat onder meer de premie omhoog en worden een aantal zorgdiensten aan het basispakket toegevoegd. De verzekeraars die veranderingen doorvoeren, zoals in de hoogte van de zorgpremie dienen dit uiterlijk op 19 november bekend te maken en er zijn inmiddels al een aantal premies bekend. Vandaag zijn de nieuwe premies al bekend, want verzekerden krijgen namelijk uiterlijk een dag later de nieuwe polis voor volgend jaar van de zorgverzekeraar.

zorgverzekering 2016

Zorgpremies 2016
Er zijn nu twee verzekeraars van wie de premie eerder al bekend is gemaakt, namelijk van DSW die in september al heeft laten weten dat er maandelijks een verhoging plaatsvindt van 3,75 euro. Nu heeft ook Stad Holland de nieuwe premie van de zorgverzekering voor 2016 eedrer naar buiten gebracht en daaruit bleek dat er sprake is van een stijging van 3 euro per maand. Overigens is Stad Holland onderdeel van DSW. Bij een basisverzekering met alleen het wettelijk verplicht eigen risico moet er volgend jaar bij Stad Holland een bedrag van 102 euro per maand worden betaald. Per jaar wordt er dan door de verzekerde in totaal 36 euro meer betaald met een maandelijkse stijging van 3 euro.

18 november
Het is met de bekendmaking van de nieuwe zorgpremies voor volgend jaar anders gesteld in vergelijking met voorgaande jaren. Het lijkt er namelijk op dat verzekeraars steeds langer wachten en pas op het laatste moment de zorgpremies voor het volgend jaar bekendmaken. Nu kunnen daar uiteraard meerdere redenen aan ten grondslag liggen, zoals de concurrentie tussen de zorgverzekeraars of dat er nog niet met alle zorgaanbieders overeenkomsten zijn, zodat op basis daarvan nog geen nieuwe premie kan worden vastgesteld.

Overigens heeft de net als voor de verzekeraars voor de consumenten evenmin haast om de nieuwe premie vroegtijdig te weten. Er wordt namelijk toch tijd genoeg geboden om een vergelijking te maken tussen alle mogelijkheden die er zijn. Dat de premies dit jaar pas op het laatste moment op 18 november naar buiten komen, is in dat opzicht geen belemmering. Zeker ook niet, omdat een groot aantal consumenten zelf pas op het laatste moment besluit om al dan niet over te stappen. De huidige zorgpolis kan namelijk tot en met 31 december 2015 worden opgezegd, waarna nog een maand de tijd wordt gegeven om een andere zorgverzekeraar uit te kiezen.

Als verzekerden geen actie ondernemen nadat uiterlijk op 19 november de nieuwe polis voor volgend jaar is ontvangen, dan wordt ervan uitgegaan dat de verzekerde instemt met de vernieuwde polisvoorwaarden en loopt de zorgverzekering ook in 2016 gewoon door. Alleen als de verzekerde actie onderneemt en de polis opzegt voor 1 januari 2016 is er ruimte en gelegenheid om een andere zorgverzekering af te sluiten. Overigens geldt voor verzekerden die een aanvullende zorgpolis hebben dat deze bij het overstappen uiteraard ook tijdig opgezegd moet worden en uiterlijk op 31 december van dit jaar.

Bereken hier je nieuwe premie:

Vrije ZorgRecentiesEigen risico € 385,-Eigen risico € 885,-press
1ziezoBeperktKlantcijfer:
7,8
ziezo
ziezo
2united customersKlantcijfer:
7.9
anderzorg
Anderzorg
3univeKlantcijfer:
8.1
unive
UniveZorg
4OHRAKlantcijfer:
8.5
OHRA
OHRAzorg
5DitzoKlantcijfer:
8.0
Ditzo
DitzoZorg
6hemaKlantcijfer:
8.0
hema
HemaZorg
7zorg en zekerheidKlantcijfer:
8.0
zorg en zekerheid
zorgverzekering
8FBTOBeperktKlantcijfer:
8.0
Ditzo
zorgverzekering Energiek