Zorgverzekeraars maken premie zorgverzekering 2017 laat bekend

By 6 november 2015Nieuws

Er is nog maar één zorgverzekeraar die de premie van de zorgverzekering 2016 bekend heeft gemaakt en dat is DSW. De andere zorgverzekeraars hebben dit jaar minder haast met het bekendmaken van de nieuwe zorgpremies. Dat was het afgelopen jaar wel anders, want op 4 november waren er op dat moment al drie verzekeraars het nieuws over de nieuwe premie naar buiten gebracht. In 2013 was het zelfs zo dat nog meer verzekeraars begin november al met de nieuwe premies naar buiten kwamen. Het lijkt er dan ook op dat er sprake is van een nieuwe trend, waarin zorgverzekeraars langer wachten om de zorgpremies voor 2016 wereldkundig te maken.

zorgpremie

19 november
19 november is in ieder geval de dag dat de zorgverzekeraars de premies bekend moeten maken. Er zijn verschillende redenen te bedenken, waarom er dit jaar langer gewacht wordt in vergelijking met voorgaande jaren. Het zou bijvoorbeeld gebaseerd kunnen zijn op een bepaalde strategie, waarbij er ook gekeken wordt naar wat de andere verzekeraars met de premie gaan doen. Een andere meer voor de hand liggende reden is dat de overeenkomsten met zorgverleners nog niet afgerond zijn. Die afspraken kunnen namelijk van invloed zijn op de hoogte van de premie.

Van een aantal zorgverzekeraars is al wel bekend op welk moment de nieuwe premie van de zorgverzekering 2016 bekend wordt. Voor CZ geldt namelijk dat de zorgpremie op 13 november 2015 naar buiten wordt gebracht en Achmea zal een paar dagen later volgen om op 17 november de nieuwe zorgpremies bekend te maken. Het is voor consumenten overigens niet nadelig dat de premies van verzekeraars dit jaar wat later bekend worden gemaakt. 19 november geldt namelijk als uiterlijke datum en iedereen heeft dan nog tot 1 januari 2016 de tijd om de huidige zorgverzekering op te zeggen.

Overstappen zorgverzekering
Voor het overstappen van zorgverzekering wordt nog langer de tijd geboden, want als de bestaande polis uiterlijk op 31 december van dit jaar is opgezegd, wordt nog een maand lang de tijd geboden om de beste zorgverzekering te vinden en af te sluiten die dan met terugwerkende kracht ingaat.

Er zijn al verschillende onderzoeken geweest die hebben uitgewezen dat consumenten het overstappen van zorgverzekering zolang mogelijk uitstellen. Het blijkt zelfs dat in de laatste twee weken van het jaar het meest gekeken wordt of het voordelig is om over te stappen. Dan zijn er ook nog mensen die besluiten op de laatste dag van het jaar nog een goede beslissing te nemen en voor een andere zorgverzekeraar kiezen.

Het is aan te raden om niet alleen naar de laagste premie te kijken, want dat zijn doorgaans budgetpolissen in combinatie met het hoogste vrijwillig eigen risico. Voor mensen die gezond blijven, is dat wel een uitkomst, maar als er wel veelvuldig een beroep moet worden gedaan op de zorg kunnen de kosten onverwachts hoog oplopen. Het is aan te raden om altijd een zorgverzekering te kiezen die zo goed als mogelijk aansluit op de individuele situatie.