De inhoud van deze website is gericht op het verstrekken van informatie aan bezoekers. Er wordt altijd getracht om zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken aan bezoekers, maar er worden door zorgverzekeringtop10.nl geen garanties verstrekt en evenmin wordt er aansprakelijkheid aanvaard voor de inhoud. Er kan dan ook op geen enkele manier recht worden ontleend aan de inhoud op deze website.

zorgverzekeringtop10.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade in directe of indirecte vorm en evenmin voor gevolgschade dat in verband kan worden gebracht met de inhoud van deze website.

De links die de mogelijkheid bieden om andere websites te bezoeken zijn door zorgverzekeringtop10.nl opgenomen, maar voor de inhoud van websites van derden is zorgverzekeringtop10.nl niet verantwoordelijk. De opname verwijzende links zijn ter dienste van de bezoeker en houden niet rechtstreeks een aanbeveling in.

zorgverzekeringtop10.nl streeft naar een constante uptime van de website, maar is bij uitval of bij andere technische problemen daarvoor niet aansprakelijk.