Het Zorginstituut Nederland is de opvolger van het College voor Zorgverzekering. De naamsverandering is ingegaan op 1 april 2014. Het takenpakket van het voormalige CVS is uitgebreid. Naast dat het instituut een bestuursorgaan is van de overheid met taken binnen het zorgstelsel zijn er extra verantwoordelijkheden. Bijvoorbeeld om de zorgkwaliteit te bevorderen en hierover de verzekerden te informeren. Verder is er sprake van een adviesfunctie met betrekking tot het ministerie van Volksgezondheid ten aanzien van vernieuwingen in de zorg. Overigens heeft het CAK inmiddels weer een aantal taken overgenomen, zoals de regelingen betrekking tot wanbetalers, onverzekerden, gemoedsbezwaarden, onverzekerbare vreemdelingen in buitenland/verdragsrecht.