WTCG staat voor de wet tegemoetkoming chronisch zieken & gehandicapten. De tegemoetkoming bestaat echter al lang niet meer. Er wordt tegenwoordig via een andere wet een tegemoetkoming geboden aan chronisch zieken & gehandicapten. Hiervoor is de Wmo in het leven geroepen. Dat staat voor wet maatschappelijke ondersteuning. Ook kan er afhankelijk van de situatie een beroep gedaan worden op de bijzondere bijstand. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo en bijzondere bijstand. Er zijn overigens nog andere tegemoetkomingen beschikbaar. Er kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van een fiscale aftrek voor zorgkosten. Ook is er een optie voor personen in de WAO, WIA en Wajong om voor een tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten in aanmerking te komen. Deze tegemoetkoming wordt door de UWV uitgevoerd.