Category

Nieuws

Goedkoopste premie zorgverzekering 2019

By | Nieuws | No Comments

De premies voor de zorgpolis stijgen weer in 2019. De goedkoopste premie zorgverzekering 2019 biedt nog enig voordeel. Het is daarbij wel opletten of er sprake is van het aanbieden van de zorgpremie met het hoogste eigen risico. Niet iedereen geeft de voorkeur aan het afsluiten van een basisverzekering met het hoogste eigen risico. Dat komt namelijk neer op een bedrag van 885 euro. Het verplichte eigen risico bedraagt 385 euro en is op iedereen van toepassing. Er zit echter wel verschil in de goedkoopste zorgverzekering 2019 met of zonder een vrijwillig eigen risico. Dat is dus een punt om op te letten bij het maken van een vergelijking.

Goedkoopste zorgverzekeraar 2019 met 885 eigen risico

Er zijn een aantal goedkope zorgverzekeraars die in 2019 met de laagste premie komen. Anderzorg is met het hoogste vrijwillig eigen risico een van de goedkoopste verzekeraars. Menzis is overigens de risicodrager van Anderzorg en de premie van de Anderzorg polis met 885 euro aan eigen risico komt uit op 83 euro per maand. Er is nog een goedkopere verzekeraar actief die wel wat minder bekend is. Het betreft hier ZieZo Selectief die een zorgpremie aanbiedt vanaf 79,95 euro per maand. Het Zilveren Kruis is hier de risicodrager van. Na Anderzorg komt Zekur met de laagste premie van 83,50 euro. De zorgpremie ontloopt elkaar hier dus niet veel en de risicodrager voor Zekur is VGZ. De Friesland hanteert per 1 januari 2019 een laagste premie van 84,75 euro.

Goedkoopste zorgverzekeraar met verplicht eigen risico van 385 euro

Wie niet het hoogste eigen risico wenst, maar wel de goedkoopste premie zorgverzekering 2019 is bij Zekur het beste uit. Daar komt de premie in het nieuwe jaar op een bedrag van 98,50 euro te staan. Dat de premie aanzienlijk hoger is dan met een vrijwillig eigen risico komt doordat er geen sprake is van een korting. De zorgverzekeraars geven nu eenmaal een korting op de totale premie bij een vrijwillig eigen risico. Na Zekur komt ZieZo Selectief als label van het Zilveren Kruis met een premie van 101,95 euro. Univé Select voert de derde plaats aan met de goedkoopste premie zorgverzekering 2019. De zorgpremie bedraagt 105,85 euro. ZieZo Basis laat een premie zien van 105,95 euro en Bewuzt hanteert een zorgpremie van 105,95 euro.

Overstappen naar goedkoopste zorgverzekering

Het is heel simpel om de overstap naar de goedkoopste zorgverzekering in 2019 te maken. De zorgverzekeraars bieden hiervoor een eenvoudige overstapprocedure. Het is alleen belangrijk om het op tijd te doen. De oude verzekering dient men op te zeggen voor 1 januari 2019. Als dat is geregeld, heeft de verzekerde de hele maand januari nog de tijd om een nieuwe polis af te sluiten. Het is natuurlijk beter om alles voor het nieuwe jaar goed geregeld te hebben. Neem daarom deze dagen even de tijd om de goedkoopste premies zorgverzekering 2019 te vergelijken. Bij een aantal zit er niet veel verschil in hoogte. In dat geval is het aan te raden om ook nog met andere aspecten rekening te houden. Bijvoorbeeld de vrije keuze voor zorgverleners.

Zorgpremies 2017 bekendgemaakt

By | Nieuws

Met ingang van 1 januari 2016 verandert er weer het een en ander met betrekking tot de zorgverzekering. Zo gaat onder meer de premie omhoog en worden een aantal zorgdiensten aan het basispakket toegevoegd. De verzekeraars die veranderingen doorvoeren, zoals in de hoogte van de zorgpremie dienen dit uiterlijk op 19 november bekend te maken en er zijn inmiddels al een aantal premies bekend. Vandaag zijn de nieuwe premies al bekend, want verzekerden krijgen namelijk uiterlijk een dag later de nieuwe polis voor volgend jaar van de zorgverzekeraar.

zorgverzekering 2016

Zorgpremies 2016
Er zijn nu twee verzekeraars van wie de premie eerder al bekend is gemaakt, namelijk van DSW die in september al heeft laten weten dat er maandelijks een verhoging plaatsvindt van 3,75 euro. Nu heeft ook Stad Holland de nieuwe premie van de zorgverzekering voor 2016 eedrer naar buiten gebracht en daaruit bleek dat er sprake is van een stijging van 3 euro per maand. Overigens is Stad Holland onderdeel van DSW. Bij een basisverzekering met alleen het wettelijk verplicht eigen risico moet er volgend jaar bij Stad Holland een bedrag van 102 euro per maand worden betaald. Per jaar wordt er dan door de verzekerde in totaal 36 euro meer betaald met een maandelijkse stijging van 3 euro.

18 november
Het is met de bekendmaking van de nieuwe zorgpremies voor volgend jaar anders gesteld in vergelijking met voorgaande jaren. Het lijkt er namelijk op dat verzekeraars steeds langer wachten en pas op het laatste moment de zorgpremies voor het volgend jaar bekendmaken. Nu kunnen daar uiteraard meerdere redenen aan ten grondslag liggen, zoals de concurrentie tussen de zorgverzekeraars of dat er nog niet met alle zorgaanbieders overeenkomsten zijn, zodat op basis daarvan nog geen nieuwe premie kan worden vastgesteld.

Overigens heeft de net als voor de verzekeraars voor de consumenten evenmin haast om de nieuwe premie vroegtijdig te weten. Er wordt namelijk toch tijd genoeg geboden om een vergelijking te maken tussen alle mogelijkheden die er zijn. Dat de premies dit jaar pas op het laatste moment op 18 november naar buiten komen, is in dat opzicht geen belemmering. Zeker ook niet, omdat een groot aantal consumenten zelf pas op het laatste moment besluit om al dan niet over te stappen. De huidige zorgpolis kan namelijk tot en met 31 december 2015 worden opgezegd, waarna nog een maand de tijd wordt gegeven om een andere zorgverzekeraar uit te kiezen.

Als verzekerden geen actie ondernemen nadat uiterlijk op 19 november de nieuwe polis voor volgend jaar is ontvangen, dan wordt ervan uitgegaan dat de verzekerde instemt met de vernieuwde polisvoorwaarden en loopt de zorgverzekering ook in 2016 gewoon door. Alleen als de verzekerde actie onderneemt en de polis opzegt voor 1 januari 2016 is er ruimte en gelegenheid om een andere zorgverzekering af te sluiten. Overigens geldt voor verzekerden die een aanvullende zorgpolis hebben dat deze bij het overstappen uiteraard ook tijdig opgezegd moet worden en uiterlijk op 31 december van dit jaar.

Bereken hier je nieuwe premie:

Vrije ZorgkeuzeRecentiesEigen risico € 385,-press
1ziezo57%Klantcijfer:
7,8
ziezo
ziezo
2Ditzo100%Klantcijfer:
8.0
Ditzo
DitzoZorg
3unive98%Klantcijfer:
8.1
unive
UniveZorg
4OHRA100%Klantcijfer:
8.5
OHRA
OHRAzorg
5ziezo57%Klantcijfer:
8
ziezo
ziezo
6DeFriesland100%DeFriesland Cijfer:
8.1
DeFriesland
7FBTO100%Klantcijfer:
8.0
FBTO
zorgverzekering Energiek
8zorg en zekerheid100%Klantcijfer:
8.0
zorg en zekerheid
zorgverzekering
9Jaaah100%Klantcijfer:
7.9
OHRA
OHRAzorg

Premie zorgverzekering IZZ ruim 10 euro hoger in 2015

By | Nieuws

IZZLangzamerhand zijn er meerdere zorgverzekeraars die eindelijk de premie voor de zorgverzekering 2015 naar buiten brengen. IZZ is de volgende verzekeraar nadat DSW UMC en IZA al de premies naar buiten hebben gebracht. IZZ is net als IZA onderdeel van VGZ en ook voor IZZ geldt nu dat de premie in 2015 hoger zal uitvallen. De stijging bedraagt meer dan 10 euro per maand en dat geldt zowel voor de restitutiepolis als voor de natura polis die door deze zorgverzekeraar wordt aangeboden. Verzekerden gaan bij deze partij fors meer betalen tenzij er tijdig wordt omgekeken naar een zorgverzekeraar die goedkoper is.

IZZ premies zorgverzekering
De premie van de restitutiepolis van IZZ bedraagt in 2014 net iets meer dan 94 euro per maand en zal met ingang van 2015 op een premie van 103,28 euro worden vastgesteld. Voor de premie van de natura polis wordt nu nog maandelijks een bedrag in rekening gebracht van 92,77 euro en dat bedrag wordt volgend jaar verhoogd naar een zorgpremie van 103,28 euro. Voor beide polissen geldt dat er sprake is van een stijging van ruim 10 euro per maand en omgerekend komt dat op jaarbasis neer op een bedrag van meer dan 120 euro.

Collectiviteitskorting
Bij bovengenoemde bedragen is er geen rekening gehouden met een eventuele collectiviteitskorting waarvan verzekerden kunnen profiteren. IZZ biedt deelnemers aan de collectieve zorgverzekering een korting aan van 10 procent en dat scheelt uiteindelijk een flink bedrag in de portemonnee. Bovengenoemde bedragen zijn bovendien van toepassing op de basisverzekering en kinderen tot 18 jaar zij gratis meeverzekerd.

Bij deze verzekeraar kan net als bij andere verzekeraars een keuze worden gemaakt om een hoger vrijwillig eigen risico af te sluiten. Als gekozen wordt voor een hoger vrijwillig eigen risico bij IZZ, dan gaat de premie van de zorgverzekering omlaag en in combinatie met de collectiviteitskorting, wordt er dan een lager bedrag per maand in rekening gebracht.

Naast dat er geprofiteerd kan worden van een collectiviteitskorting biedt deze verzekeraar ook de mogelijkheid van het profiteren van een werkgeversbijdrage. Deze bijdrage kan wel oplopen tot een bedrag van 164 euro op jaarbasis.

Premie aanvullende zorgverzekering
De premis voor de aanvullende zorgverzekering zijn ook door IZZ bekendgemaakt en bij deze zorgverzekeraar is het alleen mogelijk om een aanvullende polis te nemen als de basisverzekering er ook wordt afgesloten. Er zijn diverse pakketten beschikbaar om een keuze uit te maken, waarbij de premies in hoogte variëren.

Wie op dit moment verzekerd is bij IZZ kan wachten tot de premies van andere zorgverzekeraars bekend zijn gemaakt om na te gaan of het mogelijk is bij een andere zorgverzekeraar een lagere premie te betalen. Iedereen heeft op de website van IZZ de gelegenheid om de premie zorgverzekering 2015 uit te rekenen om te zien wat er met ingang van januari 2015 per maand betaald moet worden voor de basisverzekering en eventueel ook voor de aanvullende zorgverzekering. De komende dagen worden ook de premies van andere zorgverzekeraars bekendgemaakt.

Eigen riscio zorgverzekering 2017

By | Nieuws

Het eigen risico van de zorgverzekering dat door iedereen gedragen moet worden met een basisverzekering bedraagt volgend jaar 385 euro. Er is nog altijd veel onwetendheid over wat wel en wat niet onder het bedrag van het eigen risico valt dat voor het eerst is ingevoerd in 2008 en in dat jaar 150 euro bedroeg. Dat er in 2016 een bedrag van 385 euro als eigen risico geldt, laat zien dat er sprake is van een forse stijging. Voor komend jaar stijgt het bedrag met 10 euro, want in 2015 wordt nog 375 als eigen risicobedrag aangehouden.

eigen risico stijging

Basispakket
Het eigen risico zal ook in 2016 van toepassing zijn op vrijwel alle zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed. Er zijn echter wel een aantal uitzonderingen op van toepassing. Iedereen die komend jaar een bezoek aan de huisarts of huisartsencentrum brengt, hoeft daarvoor niet een deel van het eigen risico te betalen. Bezoeken aan de huisarts worden namelijk ook volgend jaar volledig door de zorgverzekeraars vergoed.

Er zijn nog meer uitzonderingen van toepassing, want het gebruikmaken van verloskundige zorg, wijkverpleging en kraamzorg valt eveneens buiten het bereik van het eigen risico. Dat geldt overigens eveneens voor onderzoek indien er sprake is van een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Indien er meerdere aanbieders van zorg met elkaar samenwerken, zoals in het geval van ketenzorg vindt er eveneens een volledige vergoeding door de zorgverzekeraar plaats.

Verder geldt nog dat medische zorg voor minderjarige kinderen ook voor een complete vergoeding in aanmerking komt. Dan zijn er nog een aantal uitzonderingen, zoals indien er hulpmiddelen van thuiszorg worden geleend of indien er sprake is van reiskosten bij orgaandonatie en nazorg in dat verband. Voor aanvullende verzekeringen geldt dat er nooit een bedrag van het eigen risico zelf betaald hoeft te worden.

Zelf betalen tot eigen risicobedrag
Er zijn veel behandelingen waarvoor de verzekerde wel een bedrag moet betalen tot maximaal het bedrag van het eigen risico. Eigen bijdragen worden daarbij nog even buiten beschouwing gelaten. Indien er bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts wordt gebracht, dan geldt het eigen risico niet, maar wel als er daarna op voorschrift van de huisarts een onderzoek moet worden uitgevoerd. Het kan daarbij gaan om een onderzoek dat in een laboratorium wordt uitgevoerd.

Indien een verzekerde op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis terecht komt of in het ziekenhuis een behandeling moet ondergaan, dan geldt eveneens dat het eigen risicobedrag van toepassing zal zijn. Bij een behandeling in het ziekenhuis kan het verplichte eigen risico al snel in rekening worden gebracht. Kosten die daarboven komen, worden door de verzekeraar vergoed tenzij er sprake is van een hoger vrijwillig eigen risico. Dan dient eerst dat bedrag nog zelf betaald moeten worden.

Er kan voor bepaalde behandelingen of hulpmiddelen een eigen bijdrage gelden. De eigen bijdrage moet afgezien van het al dan niet verbruikt hebben van het eigen risico betaald worden. Dat is onder meer het geval indien er een eigen bijdrage wordt gevraagd voor speciale geneesmiddelen, hulpmiddelen of zittend ziekenvervoer.

Aanbieders zorg 2017

By | Nieuws

Het duur nog even en dan maken alle zorgverzekeraars uiterlijk op 19 november de premies voor de zorgverzekeringen voor 2016 bekend. Dat is het moment, waarop veel consumenten weer de moeite nemen om het aanbod met elkaar te vergelijken om de beste keuze voor een basisverzekering en eventuele aanvullende zorgverzekering te maken. Als consumenten de moeite nemen om de aanbieders met elkaar te vergelijken dan blijkt dat er enorm veel mogelijkheden zijn om uit te kiezen. Er zijn namelijk tientallen zorgverzekeraars die basisverzekeringen en aanvullende polissen aanbieden. Wat veel consumenten echter niet weten is dat het aantal hoofdmerken veel minder is.

zorgverzekeraars-2016

Grote zorgverzekeraars
Er zijn in Nederland maar een paar echte grote zorgverzekeraars. Achmea is een voorbeeld van een grote zorgverzekeraar in Nederland net als VGZ, CZ en Menzis. Achmea is een bekend merk, maar heeft ook een aantal andere labels die verzekeringen voor het basispakket aanbieden.

Dat zijn onder meer Interpolis, FBTO en Zilveren Kruis. Voor VGZ dat als verzekeraar een groot marktaandeel heeft in Nederland geldt dat er ook labels gevoerd worden, zoals IZZ en Univé. Het aantal echt grote verzekeraars wordt als deze labels onder het hoofdmerk worden geschaard al snel een stuk kleiner.

Zorgverzekeraars hechten uiteraard veel waarde aan het creëren van een zo groot mogelijke klantenkring. Dat biedt namelijk meerdere voordelen. Zo worden de inkomsten vergroot als het aantal verzekerden toeneemt. Ook geldt dat de zorgverzekeraar van een betere onderhandelingspositie kan uitgaat met zorgaanbieders indien er sprake is van een grote groep verzekerden die van de zorg gebruik kunnen maken.

Alle verzekeraars moeten namelijk afspraken maken met zorgverleners ten aanzien van de tarieven. Door als hoofdmerk meerdere labels aan te bieden, worden een grotere doelgroep bereikt doordat elk label weer unieke kenmerken te bieden heeft.

Marktaandeel
Het marktaandeel van Achmea is het grootst met meer dan 30 procent en wordt gevolgd door VGZ met bijna 25 procent. Daarna komt CZ met ruim 20 procent en volgt Menzis met bijna 13 procent marktaandeel. Het blijkt dat de zorgverzekeraars die daarna volgen qua marktaandeel allemaal maar een bescheiden aandeel hebben. Zo heeft DSW een marktaandeel van ruim 3 procent en geldt dat ONVZ en Zorg en Zekerheid een aandeel hebben tussen 2 en 3 procent.

ASR heeft een marktaandeel van nog geen 2 procent en voor ENO ligt een marktaandeel van bijna 1 procent weg. Overigens kunnen ook de kleinere zorgverzekeraars andere merken voeren. Zo voert ENO bijvoorbeeld merken als Salland, HollandZorg en Energiek. Uit bovenstaande informatie blijkt in elk geval dat er vier grote zorgverzekeraars zijn die de boventoon voeren.

Keuze zorgverzekeraar 2016
Er kan uiteraard rekening worden gehouden met de zorgverzekeraar bij het maken van een keuze voor een zorgverzekering 2016. De consument hoeft zich daarbij niet te laten leiden of een label onderdeel is van een groter merk, maar kan gewoon op zoek gaan naar de beste zorgverzekering. Dat kan de goedkoopste zijn, maar bijvoorbeeld ook een verzekeraar die de beste service te bieden heeft. De keuze voor de beste zorgverzekering 2016 wordt dan ook uiteindelijk individueel bepaald.

Bewuste keuze zorgverzekering 2017 wordt belangrijk

By | Nieuws | No Comments

eigen risico zorgHet wordt bij het overstappen voor de zorgverzekering 2014 nog belangrijker om bewust keuzes te maken. Dat wordt namelijk ingegeven door het zorgakkoord dat door de overheid is opgesteld in samenwerking met verzekeraars, ziekenhuizen en andere zorginstanties.
Het basispakket van 2014 blijft nagenoeg gelijk met enkele veranderingen, zoals meer consulten voor eerstelijns psychische hulp dan in 2013. De dekking van de basisverzekering 2014 zal niet minder worden.
De bewuste keuze die voor het overstappen van de zorgverzekering in 2014 gemaakt moet worden heeft betrekking op de veranderingen betreffende de natura polis. Indien een verzekerde nu gebruikmaakt van niet gecontracteerde zorg is de verzekeraar verplicht om een minimaal percentage te vergoeden. Dat gaat met ingang van 1 januari 2014 echter veranderen. De zorgverzekeraars krijgen dan zelf de vrijheid om te bepalen of er een vergoeding komt en hoog de vergoeding zal zijn als een verzekerde met een natura polis van niet gecontracteerde zorg gebruikmaakt. Bij het overstappen van een zorgverzekering voor 2014 is het dus van belang om te kijken naar de zorgverleners waar de verzekeraar een contract mee heeft afgesloten.
Premie restitutie polis stijgt
De restitutie polis geeft de verzekerde alle vrijheid om zelf een zorginstantie te kiezen in tegenstelling tot bij de natura polis. De vrijheid van zorgkeuze zal in 2014 echter wel duurder worden, zodat de premie van de restitutie polis zal stijgen. Het is dan ook raadzaam om de voordelen en nadelen tegen elkaar af te wegen en op basis daarvan de overstap te maken naar de zorgverzekeraar met de zorgverzekering die aansluit bij de eigen voorkeuren. Daarvoor is het belangrijk om een vergelijking te maken tussen de zorgverzekeringen 2014 zodra de premies en de dekkingen bekend zijn gemaakt door de verzekeraars.

Wijzigingen in 2017 betreffende de zorgverzekering

By | Nieuws | No Comments

kosten zorgverzekeringJaarlijks komen er wel een aantal wijzigingen die betrekking hebben de zorgverzekering en dat geldt ook voor de zorgverzekering voor 2014. De inhoud van de basisverzekering zal niet te nadele veranderen, maar de vergoeding voor eerstelijns psychische hulp wordt weer ruimer. Dit jaar worden daarvoor vijf consulten maximaal vergoed, maar in 2014 kunnen er meer behandelingen voor een vergoeding in aanmerking komen.
Natura polis wordt aangescherpt
De restitutie polis blijft in de huidige vorm ook in 2014 beschikbaar, maar er zal een aanscherping plaatsvinden van de natura polis. Bij de laatstgenoemde polis sluiten verzekeraars overeenkomsten met zorginstanties. De verzekerde moet dan zorg halen bij die zorginstanties waar de verzekeraar een afspraak mee heeft gemaakt. Dat wordt gecontracteerde zorg genoemd. Maakt de verzekerde met een natura polis gebruik van zorg van een instantie waar geen contract mee is gesloten, dan komen de kosten niet voor een hele of gedeeltelijke vergoeding in aanmerking. Bij een restitutie polis heeft de verzekerde wel de vrijheid van zorgkeuze en komt dan ook in aanmerking voor een vergoeding als er zorg wordt verkregen van een instantie waar de verzekeraar geen overeenkomst mee heeft afgesloten. Dat is ook de reden waarom een restitutiepolis duurder is dan een natura polis.
Tot 1 januari 2014 moeten verzekeraars wel een vergoeding van minimaal tachtig procent bieden aan verzekerden met een natura polis die bij een niet gecontracteerde instelling zorg hebben afgenomen. Met ingang van 1 januari 2014 geldt deze verplichting dus niet meer en mag de verzekeraar zelf de hoogte van de vergoeding bepalen. Uit de gegevens van de Nederlandse Zorgautoriteit blijkt dat meer dan de helft van de verzekerden een natura polis heeft. Met deze wijziging komt ook de verwachting dat de restitutiepolis in 2014 duurder wordt.
De gecontracteerde zorg wordt in het jaar 2014 nog belangrijker voor verzekeraars en uiterlijk op 19 november 2013 moet duidelijk zijn met welke zorginstanties de verzekeraars gecontracteerde zorg zijn overeengekomen. Voor consumenten is het belangrijk om bij het overstappen te kijken naar de gecontracteerde zorg die de verzekeraar aanbiedt om bijvoorbeeld naar het ziekenhuis te kunnen blijven gaan die de voorkeur geniet.
Zorgverzekering 2014 en het eigen risico
Het verplichte eigen risico zal bij de zorgverzekering 2014 niet veranderen. Eerder was er nog sprake van dat het eigen risico in de zorg inkomensafhankelijk zou worden gemaakt, maar dat gaat nu in elk geval niet meer door. In september zal na Prinsjesdag meer duidelijkheid komen over andere wijzigingen die betrekking hebben op de zorgverzekering 2014.

Gespreid betalen eigen risico komend zorgjaar

By | Nieuws

VGZ is een van de zorgverzekeraars die in het 2016 mogelijk maakt om het bedrag van het verplicht eigen risico dat op 385 euro is gesteld voor gespreide betaling in aanmerking te laten komen. Verzekerden kunnen de keuze voor gespreide betaling vooraf maken indien bijvoorbeeld wordt verwacht dat het eigen risicobedrag in 2016 gebruikt zal worden. Om dan te voorkomen dat het bedrag in één keer moet worden betaald, dan wordt de keuze geboden om het bedrag in termijnen te voldoen. Overigens biedt VGZ ook de gelegenheid om een betalingsregeling voor facturen te treffen.vgz

Gespreid betalen
Er zullen uiteraard meerdere zorgverzekeraars zijn die de mogelijkheid bieden om gespreid te betalen, maar VGZ valt op doordat er reclame voor wordt gemaakt. Iedereen die bij deze verzekeraar in 2016 een zorgverzekering heeft, kan het bedrag van het verplicht eigen risico in 10 termijnen betalen. Zo weet de verzekerde vooraf al welke maandelijkse kosten er betaald moeten worden en hoeft er niet in één keer een groot bedrag voldaan te worden als het eigen risicobedrag wordt opgebruikt.

Er is nog een voordeel aan verbonden, want indien er volgend jaar geen gebruik wordt gemaakt van zorg, waarvoor het eigen risicobedrag geldt, dan is er als het ware sprake van een spaarpotje. VGZ zal dan in het eerste kwartaal van het volgende kalenderjaar het opgespaarde bedrag terugbetalen. De regeling kan voor iedereen van toepassing zijn die op de polis is verzekerd met uitzondering van kinderen tot 18 jaar, waarvoor het eigen risico niet van toepassing is. Het is ook mogelijk om de regeling alleen voor een medeverzekerde de op de polis aan te vragen.

De gespreide betaling van het eigen risico kan overigens op elk gewenst moment door de verzekerde worden beëindigd. Bijvoorbeeld halverwege het jaar. Er wordt dan een eindafrekening verzonden, waarbij het bedrag aan eigen risico dat teveel is betaald weer wordt uitgekeerd. Mocht er na de beëindiging van de regeling alsnog een bedrag moeten worden betaald omdat het eigen risico van toepassing is, dan zal dat bedrag wel in één keer aan de zorgverzekeraar voldaan moeten worden. Verder geldt dat de betalingsregeling voor gespreid betalen alleen van toepassing is op het verplichte eigen risico. Het is niet mogelijk om voor het vrijwillig eigen risico van gespreide betaling gebruik te maken.

Zorgverzekering 2016
De premie van de zorgverzekering 2016 zal door VGZ binnenkort bekend worden gemaakt met 19 november als uiterste datum. De inhoud van het basispakket is voor iedereen gelijk, maar met betrekking tot een eventuele aanvullende zorgverzekering zijn er wel verschillen. Op die manier kan iedereen die zorgverzekering kiezen die het beste op de persoonlijke situatie aansluit.

VGZ biedt ook de gelegenheid om deel te nemen aan een collectieve zorgverzekering, waarbij er bijvoorbeeld korting op de premie kan worden verkregen via een vereniging, werkgever of ledenorganisatie. Er zijn al meer dan 3.400 organisaties en bedrijven die met VGZ afspraken hebben gemaakt over een collectieve zorgverzekering. Gezinsleden die meeverzekerd zijn, profiteren eveneens van de hoge korting op de premie.

Risico zorgverzekering bij keuze voor budgetpolis in 2017

By | Nieuws

Er zijn dit jaar veel consumenten die bij het afsluiten van een zorgverzekering voor een voordelige budgetpolis hebben gekozen en dat zal ook bij de keuze voor een polis voor 2016 weer het geval zijn. Het is echter belangrijk dat consumenten zich bewust zijn van de eventuele financiële gevolgen die uit de keuze voor een budgetpolis kunnen voortvloeien. Zeker als daarbij ook nog eens de keuze wordt gemaakt voor het hoogste vrijwillig eigen risico, waarbij het maximale eigen risico in 2016 885 euro bedraagt. Zorgverzekeraars zijn niet altijd even duidelijk met betrekking tot de budgetpolissen, zodat verzekerden met onvoorziene kosten geconfronteerd kunnen worden.

Vrije ZorgkeuzeRecentiesEigen risico € 385,-press
1ziezo57%Klantcijfer:
7,8
ziezo
ziezo
2Ditzo100%Klantcijfer:
8.0
Ditzo
DitzoZorg
3unive98%Klantcijfer:
8.1
unive
UniveZorg
4OHRA100%Klantcijfer:
8.5
OHRA
OHRAzorg
5ziezo57%Klantcijfer:
8
ziezo
ziezo
6DeFriesland100%DeFriesland Cijfer:
8.1
DeFriesland
7FBTO100%Klantcijfer:
8.0
FBTO
zorgverzekering Energiek
8zorg en zekerheid100%Klantcijfer:
8.0
zorg en zekerheid
zorgverzekering
9Jaaah100%Klantcijfer:
7.9
OHRA
OHRAzorg

Bijbetalen voor behandeling
Bij een zorgverzekering in de vorm van een budgetpolis geldt vaak dat verzekerden voor behandelingen zelf geld moeten bijbetalen doordat de betreffende behandeling niet in het pakket is opgenomen. Een budgetpolis heeft aan de ene kant het voordeel dat de premie een fors stuk lager kan liggen, maar aan de andere kant het nadeel dat de vrije keuze voor de verzekerde beperkt is.

Het is uiteraard mogelijk dat de keuze voor deze zorgverzekering in 2016 een besparing kan opleveren door de lage maandpremie. Dat kan vooral zo zijn voor de consumenten die voor volgend jaar verwachten met weinig zorgkosten te maken te krijgen. Het is echter lastig te voorspellen of er volgende jaar zorgkosten worden verwacht, want ook al is men nu gezond een ongeluk en ziekte kunnen altijd voorkomen.

Daarbij kunnen er speciale behandelingen nodig zijn of kan de verzekerde een voorkeur hebben om door een bepaalde zorgaanbieder te worden behandeld. Bij een budgetpolis is dat niet zo gemakkelijk tenzij de consumenten bereid is om zelf veel geld bij te betalen als er sprake is van het doen van een onverwachts beroep op de zorg. Het kan namelijk maar zo voorkomen dat de helft van de rekening door de verzekerde zelf moet worden betaald als er sprake is van een voordelige budgetzorgverzekering die achteraf dan echt niet heel voordelig blijkt te zijn.

Voorlichting budgetpolissen
De Nederlandse Zorgautoriteit is van mening dat de voorlichting van zorgverzekeraars met betrekking tot de budgetzorgverzekering nog wel eens te wensen overlaat. Op dit moment zijn er ongeveer een miljoen verzekerden die het basispakket via een budgetpolis verzekerd hebben. Dat aantal kan voor volgend jaar gelijk blijven, stijgen of dalen. Het is in elk geval belangrijk dat verzekerden zich bewust zijn van de gevolgen van een keuze voor een budgetpolis.

Dat de vrije keuze beperkt is, zal bij de meeste consumenten wel bekend zijn. Het is echter minder bekend dat als er bij een gecontracteerde zorgaanbieder zorg wordt afgenomen er ook een eigen bijdrage in rekening kan worden gebracht. Dat is uiteraard afhankelijk van de polisvoorwaarden en kan per verzekeraar verschillen.

Door de beperking in vrije keuze van zorgaanbieders en doordat verzekerden met onvoorziene kosten geconfronteerd kunnen worden, is het zeker het overwegen waar om na te gaan of dit type polis de beste zorgverzekering 2016 zal zijn voor de persoonlijke situatie.

Vrije ZorgkeuzeRecentiesEigen risico € 385,-press
1ziezo57%Klantcijfer:
7,8
ziezo
ziezo
2Ditzo100%Klantcijfer:
8.0
Ditzo
DitzoZorg
3unive98%Klantcijfer:
8.1
unive
UniveZorg
4OHRA100%Klantcijfer:
8.5
OHRA
OHRAzorg
5ziezo57%Klantcijfer:
8
ziezo
ziezo
6DeFriesland100%DeFriesland Cijfer:
8.1
DeFriesland
7FBTO100%Klantcijfer:
8.0
FBTO
zorgverzekering Energiek
8zorg en zekerheid100%Klantcijfer:
8.0
zorg en zekerheid
zorgverzekering
9Jaaah100%Klantcijfer:
7.9
OHRA
OHRAzorg

Zorgverzekeraars maken premie zorgverzekering 2017 laat bekend

By | Nieuws

Er is nog maar één zorgverzekeraar die de premie van de zorgverzekering 2016 bekend heeft gemaakt en dat is DSW. De andere zorgverzekeraars hebben dit jaar minder haast met het bekendmaken van de nieuwe zorgpremies. Dat was het afgelopen jaar wel anders, want op 4 november waren er op dat moment al drie verzekeraars het nieuws over de nieuwe premie naar buiten gebracht. In 2013 was het zelfs zo dat nog meer verzekeraars begin november al met de nieuwe premies naar buiten kwamen. Het lijkt er dan ook op dat er sprake is van een nieuwe trend, waarin zorgverzekeraars langer wachten om de zorgpremies voor 2016 wereldkundig te maken.

zorgpremie

19 november
19 november is in ieder geval de dag dat de zorgverzekeraars de premies bekend moeten maken. Er zijn verschillende redenen te bedenken, waarom er dit jaar langer gewacht wordt in vergelijking met voorgaande jaren. Het zou bijvoorbeeld gebaseerd kunnen zijn op een bepaalde strategie, waarbij er ook gekeken wordt naar wat de andere verzekeraars met de premie gaan doen. Een andere meer voor de hand liggende reden is dat de overeenkomsten met zorgverleners nog niet afgerond zijn. Die afspraken kunnen namelijk van invloed zijn op de hoogte van de premie.

Van een aantal zorgverzekeraars is al wel bekend op welk moment de nieuwe premie van de zorgverzekering 2016 bekend wordt. Voor CZ geldt namelijk dat de zorgpremie op 13 november 2015 naar buiten wordt gebracht en Achmea zal een paar dagen later volgen om op 17 november de nieuwe zorgpremies bekend te maken. Het is voor consumenten overigens niet nadelig dat de premies van verzekeraars dit jaar wat later bekend worden gemaakt. 19 november geldt namelijk als uiterlijke datum en iedereen heeft dan nog tot 1 januari 2016 de tijd om de huidige zorgverzekering op te zeggen.

Overstappen zorgverzekering
Voor het overstappen van zorgverzekering wordt nog langer de tijd geboden, want als de bestaande polis uiterlijk op 31 december van dit jaar is opgezegd, wordt nog een maand lang de tijd geboden om de beste zorgverzekering te vinden en af te sluiten die dan met terugwerkende kracht ingaat.

Er zijn al verschillende onderzoeken geweest die hebben uitgewezen dat consumenten het overstappen van zorgverzekering zolang mogelijk uitstellen. Het blijkt zelfs dat in de laatste twee weken van het jaar het meest gekeken wordt of het voordelig is om over te stappen. Dan zijn er ook nog mensen die besluiten op de laatste dag van het jaar nog een goede beslissing te nemen en voor een andere zorgverzekeraar kiezen.

Het is aan te raden om niet alleen naar de laagste premie te kijken, want dat zijn doorgaans budgetpolissen in combinatie met het hoogste vrijwillig eigen risico. Voor mensen die gezond blijven, is dat wel een uitkomst, maar als er wel veelvuldig een beroep moet worden gedaan op de zorg kunnen de kosten onverwachts hoog oplopen. Het is aan te raden om altijd een zorgverzekering te kiezen die zo goed als mogelijk aansluit op de individuele situatie.