Er zijn verschillende ziektekosten en zorgkosten die fiscaal aftrekbaar zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om de kosten van de aanschaf van bepaalde hulpmiddelen of specifieke medicijnen. De aftrek specifieke zorgkosten kan vooral uitkomst bieden als er sprake is van een hoog bedrag aan ziektekosten. Bijvoorbeeld als er sprake is van een chronische ziekte, gehandicapten of ouderen. Er dient dan wel met een drempelbedrag rekening gehouden te worden. Het drempelbedrag is van de hoogte van het inkomen afhankelijk.

De zorgpremie is niet aftrekbaar en dat geldt ook voor het eigen risico net als voor de eigen bijdrage van de Zorgverzekeringswet of Wmo, Jeugdzorg of Wlz. Indien er sprake is van kosten van geneeskundige zorg, zoals opname in een instelling of verpleeghuis zijn de betaalde kosten aftrekbaar. Dat geldt ook voor de kosten van de tandarts, therapeut of specialist. Indien er sprake is van een behandeling onder begeleiding en op voorschrift van een arts geldt dat de zorgkosten aftrekbaar zijn. Een behandeling bij een paramedicus zonder verwijzing van een arts is onder voorwaarden aftrekbaar. Er kunnen bij de aanschaf van een gehoorapparaat ook voorwaarden van toepassing zijn. De kosten voor een kunstgebit, prothese en steunzolen zijn volledig aftrekbaar. Dat geldt niet voor de aanschaf van een rollator of krukken. De Belastingdienst biedt meer inzicht in de zorgkosten en ziektekosten die al dan niet aftrekbaar zijn.

Verder gelden er algemene voorwaarden die van toepassing zijn bij het fiscaal in mindering brengen van ziektekosten op het inkomen. De zorgkosten komen namelijk alleen voor aftrek in aanmerking als deze in verband met een ziekte, beperking of invaliditeit zijn gemaakt. De zorgkosten dienen in het jaar te zijn gemaakt, waarover aangifte wordt gedaan. Bovendien zijn alleen die zorgkosten aftrekbaar waar geen vergoeding voor is ontvangen. Dan gelden er naast de algemene voorwaarden ook nog specifieke voorwaarden van toepassing op de aftrek van ziektekosten. Bijvoorbeeld als er reiskosten zijn gemaakt in het kader van ziekenhuisbezoek als er sprake is van een huishouden van de patiënt en de bezoeker. Dan dient de patiënt ook nog minimaal een maand in het ziekenhuis te verblijven en is de afstand tussen huis en ziekenhuis minimaal tien kilometer. Als er extra kleding en beddengoed nodig is in verband met ziekte of invaliditeit en de ziekte vermoedelijk een jaar duurt, zijn de kosten daarvan aftrekbaar. Bij ziekte of invaliditeit waarbij er een beroep op de gezinshulp wordt gedaan, zijn de kosten aftrekbaar. De factuur dient dan wel aan bepaalde eisen te voldoen. Zo dient de naam, datum en het bedrag, maar ook het adres en de woonplaats erop genoteerd te worden. Bij het volgen van een dieet zijn er eventuele vaste aftrekbare bedragen van toepassing.

Het drempelbedrag is van het inkomen afhankelijk en van de gezinssamenstelling. Voor alleenstaanden geldt bijvoorbeeld een drempel van 128 euro in 2018 als het drempelinkomen niet meer bedraagt dan 7.563 euro. Voor twee partners is dat drempelbedrag 258 euro indien het drempelinkomen niet boven 15.126 euro uitkomt. Zo geldt voor ieder drempelinkomen en samenstelling van het huishouden een ander drempelbedrag. Er is een extra aftrek beschikbaar voor specifieke ziektekosten als er nog geen recht bestaat op AOW en een hogere extra aftrek als er wel recht bestaat op AOW per 1 januari 2018. Voor een overzicht van alle informatie, drempelbedragen en overige uitleg wordt verwezen naar de website van de Belastingdienst. Er kunnen dan ook geen rechten ontleend worden aan de informatie die hier gegeven wordt.