Er is sprake van een verplichting om een basisverzekering af te sluiten. Dat houdt in dat iedereen een vrije keuze om een zorgverzekeraar uit te zoeken en daar een zorgverzekering af te sluiten. Iedereen die een basisverzekering afsluit, dient door de zorgverzekeraar geaccepteerd te worden zonder dat er medische voorwaarden gesteld worden. Er is namelijk sprake van een acceptatieplicht. Het zorgverzekeraars dus niet toegestaan om iemand te weigeren op basis van de medische situatie, leeftijd of geslacht. Bij aanvullende zorgverzekeringen geldt er echter geen acceptatieplicht voor de verzekeraar.

Inhoud basispakket overal gelijk

De inhoud van het basispakket is overal gelijk. Er wordt alleen onderscheid gemaakt in de vergoedingen voor bepaalde groepen. Bijvoorbeeld om kinderen in de leeftijd tot 18 jaar of als het gaat om chronisch zieken met een specifieke aandoening. Voor de rest kan iedereen aanspraak maken op dezelfde dekking die de basisverzekering biedt. Het is een voordeel dat er in die zin sprake is van gelijkheid. De inhoud van het basispakket hoeft namelijk niet vergeleken te worden bij het uitzoeken van een zorgverzekeraar, want die is overal gelijk. Er is wel een ander aspect dat in de vergelijking kan worden betrokken. Het gaat hierbij dan om de premie. Ondanks dat de inhoud voor wat betreft de dekkingen gelijk is, geldt wel dat er premieverschillen zijn. Het namelijk zomaar 10 euro of zelfs 20 euro verschillen. Het is wat dat betreft dus zeker wel aan te raden om op basis van de premie van de basisverzekering een vergelijking uit te voeren.

Geen acceptatieplicht voor aanvullende zorgverzekering

Er is in de eerste plaats geen enkele verplichting om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Daarentegen is het ook zo dat zorgverzekeraars hiervoor geen acceptatieplicht hebben. Dat betekent dus dat er bepaalde voorwaarden gesteld kunnen worden om toegelaten te worden tot een pakket met dekking voor aanvullende zorg. Het is overigens mogelijk om de zorgpolis met aanvullende dekking bij een andere verzekeraar af te sluiten dan waar de basisverzekering is afgesloten.