De basisverzekering is verplicht voor ingezetenen van Nederland en de inhoud van de dekking is voor iedereen gelijk. Voor deze zorgverzekering geldt alleen dat er een premieverschil van toepassing kan zijn. De zorgverzekeraars kunnen namelijk zelf bepalen wat de maandelijkse premie wordt voor de basisverzekering. Naast het premieverschil zijn er diverse typen polissen, zoals de naturapolis, restitutiepolis en budgetpolis

De budgetpolis het meest voordelig. De premie is namelijk het laagste, maar de zorgkeuze is doorgaans het meest beperkt. Er kan bij deze polis bijvoorbeeld uit een beperkter aantal zorgverleners worden gekozen om een volledige vergoeding te krijgen. Bij het gebruikmaken van niet-gecontracteerde zorg bedraagt de maximale vergoeding doorgaans 50% tot 70%. Een naturapolis kent wat dat betreft een hogere vergoeding van rond de 75% voor niet-gecontracteerde zorg. Bovendien wordt er een ruimere keuze geboden uit zorgverleners en ziekenhuizen in vergelijking met de budgetpolis. De premie is hoger dan die van de budgetverzekering, maar weer lager dan die van de naturapolis. De basisverzekering in de vorm van een naturapolis kent een gemiddelde tot een hoge premie. Er wordt echter een vrije keuze geboden uit de zorgverleners. Bovendien wordt er een 100% vergoeding geboden indien er gebruik wordt gemaakt van niet-gecontracteerde zorg. Indien er sprake is van spoedeisende hulp wordt er ongeacht het type polis hulp geboden. Voor wat betreft de huisarts geldt er voor elk type polis bovendien een vrije keuze.

Budgetpolis en naturapolis

Een budgetpolis kan als een minimale versie van een naturapolis beschouwd worden. Het totale aanbod van gecontracteerde zorg is beperkt. Daarmee wordt de vrije keuze voor een zorgverlener ook meteen fors ingeperkt. De lagere vergoeding van 50% tot 70% bij niet-gecontracteerde zorg is eveneens een kenmerk van de budgetbasisverzekering. De naturapolis biedt in verhouding een ruimere zorgkeuze doordat er meerdere zorgverleners zijn gecontracteerd. De vergoeding ligt bovendien hoger als er sprake is van niet-gecontracteerde zorg. De zorgverleners declareren de zorg rechtstreeks bij de zorgverzekeraar bij deze polissen.

Restitutiepolis

Bij deze polis is er een vrije keuze uit ziekenhuizen, specialisten en andere zorgverleners. De verzekerde dient als er gebruik wordt gemaakt van niet-gecontracteerde zorg de kosten zelf eerst te betalen en kan deze vervolgens declareren bij de zorgverzekeraar. De kosten komen bij een restitutiepolis in aanmerking voor een vergoeding van 100%. Het gaat dan wel om de vergoeding van marktconforme tarieven. Een dure kliniek kan hoge kosten berekenen die niet marktcomfort zijn, zodat de verzekerde alsnog zelf een deel moet betalen. Er is overigens ook nog een combinatiepolis mogelijk die een mix vormt tussen en naturapolis en restitutiepolis. Het hangt dan van de zorgvorm af welke voorwaarden er van toepassing zijn.