Er is door de SP in het verleden een campagne gestart om een nieuw zorgstelsel in Nederland te introduceren onder de noemer van het Nationaal Zorgfonds. Het doel hiervan is om de marktwerking in de zorg af te schaffen net als de zorgverzekeraars en het eigen risico. De overheid dient het zorgfonds dan aan te sturen en het fonds neemt de rol van de zorgverzekeraars over. Er wordt geen keuze geboden, want alle personen krijgen dezelfde basisverzekering met dezelfde dekking en hebben wel de vrije keuze uit ziekenhuizen en andere zorgverleners. De wens van de SP is dat er meer vergoedingen in het basispakket worden opgenomen voor onder meer tandheelkunde, fysiotherapie en de geestelijke gezondheidszorg. De tegenstanders van het plan hebben kritiek doordat een financiƫle onderbouwing hiervoor ontbreekt.

Er zijn echter ook voordelen te noemen. Het eigen risico wordt namelijk afgeschaft en ook kan er geen risicoselectie meer worden toegepast. Het kost echter veel geld om het eigen risico af te schaffen. Dat kan worden opgevangen door de besparing op uitgaven aan reclame en besparing op winst bij zorgverzekeraars. Ook kunnen de woekerwinsten in de farmaceutische sector worden aangepakt en kan er bespaard worden op de bureaucratie in de zorg. De tegenstanders zijn het hier niet mee eens en denken dat er meer bureaucratie komt. Voordeel is wel dat het basispakket wordt uitgebreid en dat aanvullende zorgverzekeringen overbodig kunnen worden. Het zorgstelsel ni Nederland is duur en in andere landen waar er sprake is van centrale zorg wordt er minder geld aan besteed. De campagne is niet helemaal duidelijk als het gaat om gratis zorg. Er bestaat namelijk geen gratis zorg. Ook de invoering van het Nationaal Zorgfonds gaat veel geld kosten en die rekening krijgen de burgers dan uiteindelijk gepresenteerd.