In bepaalde situaties dient er bij zorgverlening of bij de aanschaf van hulpmiddelen een eigen bijdrage betaald te worden. De eigen bijdrage kan samengaan met een eigen risico, maar kan ook apart zijn indien er geen eigen risico van toepassing is of als het bedrag daarvan al is bereikt. De eigen bijdrage is specifiek voorgeschreven, zodat iedere verzekerde kan nagaan of er voor bepaalde zorg zelf betaald moet worden of niet. Bij de aanschaf van een gehoorapparaat kan er bijvoorbeeld een eigen bijdrage gelden. De eigen bijdrage wordt in de vorm van een vast bedrag of in de vorm van een percentage betaald. Bij het gebruikmaken van kraamzorg geldt in bepaalde gevallen dat er een vast bedrag aan eigen bijdrage moet worden betaald. Voor de aanschaf van een kunstgebit geldt dat zowel het eigen risico wordt aangesproken als dat er een eigen bijdrage betaald moet worden. Zo geldt er ook een vast bedrag voor orthopedische schoenen of zittend ziekenvervoer. Het is mogelijk om de eigen bijdrage te verzekeren via een aanvullende zorgverzekering.