Bij de basisverzekering is er geen sprake van medische selectie. Zorgverzekeraars moeten iedereen ongeacht de gezondheidssituatie accepteren. Bij een aanvullende zorgverzekeraar kan er medische selectie worden toegepast. Dat betekent dat zorgverzekeraars de mogelijkheden hebben om klanten voor de aanvullende zorgpolis te weigeren. Iedere verzekeraar mag daar eigen voorwaarden voor hanteren. Er kan bijvoorbeeld eerst een acceptatieprocedure worden gestart. Dat kan bijvoorbeeld plaatsvinden aan de hand van persoonlijke vragen, vragen over de medische situatie en het verleden. Het kan soms zelfs zo zijn dat er een verklaring moet worden getoond van de arts, specialist of tandarts.

Het doel van de medische selectie is natuurlijk om het risico voor de zorgverzekeraar te beperken. Een verzekering heeft als doel om onverwachte kosten te vergoeden. Er bestaat in de zorg een risico dat zorgverzekeraars een vergoeding moeten toekennen. Dat risico kan worden ingeperkt door de keuze te maken een medische selectie toe te passen. Als er zich dan een klant aanmeldt met een rijk medische verleden en een chronische ziekte waarvoor dekking gevraagd wordt via een aanvullende polis dan kan er een weigering volgen. Dit is echter nooit mogelijk als het gaat om een basisverzekering. Het gaat bij een weigering doorgaans om een duur aanvullend pakket met ruime vergoedingen. Door een aanvullende zorgverzekering af te sluiten voordat er zich een echt medisch probleem voordoet, kan de medische selectie doorstaan worden.

Er zijn meerdere zorgverzekeraars die een medische selectie hanteren voor aanvullende zorgverzekeringen en voor tandartsverzekeringen. Overigens kan er ook met een eventuele wachttijd rekening gehouden worden als men wel geaccepteerd wordt door de zorgverzekeraar om een aanvullende zorgpolis af te sluiten. Bijvoorbeeld in het geval van orthodontiekosten of tandartskosten. De wachttijd varieert per verzekeraar en kan een half jaar, maar ook twee jaar bedragen. Als er een acceptatieprocedure doorlopen moet worden, kan geadviseerd worden om alleen vragen te beantwoorden die verplicht zijn om in te vullen. Het is overigens ook aan te raden om de waarheid in te vullen. Als gegevens worden verzwegen of als er verkeerde gegevens worden ingevuld dan kan dat later eventueel gevolgen hebben. Verder is het aan te raden om de oude aanvullende zorgverzekering pas op te zeggen als de acceptatieprocedure is doorlopen en de verzekerde bij de nieuwe zorgverzekeraar voor een aanvullende module is aangenomen. Overigens hanteren niet alle verzekeraars een wachttijd.