De looptijd van een zorgverzekering is een jaar met 1 januari als ingangsdatum en 31 december als einddatum. Iemand die 18 jaar wordt en in juli bijvoorbeeld verplicht een zorgverzekering moet afsluiten, kan met dezelfde einddatum van 31 december rekening houden. Het zorgverzekeringsjaar is namelijk een kalenderjaar en kan uitsluitend worden opgezegd als er een premiewijziging wordt aangekondigd of als de premie voor het nieuwe jaar bekend wordt gemaakt. Dat is voor dit jaar 12 november, want dat is de laatste dag, waarop de zorgverzekeraars de zorgpremie voor 2018 bekend kunnen maken. Als dat is gebeurd, wordt de vrijheid geboden om de basisverzekering op te zeggen. Daar heeft de verzekerde tot en met 31 december van het lopende jaar de tijd voor. Indien dan nog niet direct een nieuwe zorgverzekeraar is gevonden, wordt daar tot en met 31 januari de gelegenheid toe geboden. Bij aanvullende zorgverzekeringen hoeft dit overigens niet altijd het geval te zijn, want er zijn ook opties om een aanvullende module te nemen die bijvoorbeeld per maand opzegbaar is.

Het tussentijds opzeggen en dus in het lopende kalenderjaar is alleen onder strikte voorwaarden mogelijk. Bijvoorbeeld als een persoon 18 jaar en zelf een andere basisverzekering kiest dan de zorgverzekering van de ouders. Of indien de zorgverzekeraar de hoogte van de premie tussentijds wijzigt. Ook kan er sprake zijn van een overstap naar een ander werkgeverscollectie of kan er zich een scheiden tussen partners voordoen, waarbij de verzekerde het recht heeft om de verzekering van de partner op te zeggen. Uiteraard kan de zorgverzekering eveneens worden opgezegd als er geen verplichting meer is om een basisverzekering te hebben. Dat kan bijvoorbeeld zo zijn als iemand naar het buitenland gaat verhuizen om daar te gaan werken. Indien er sprake is van een verzekerde met een premieachterstand geldt dat er geen opzegging plaats kan vinden en ook geen overstap naar een andere zorgverzekering.